Rychle postupující klimatická změna vyžaduje jasnou strategii, která nás může zbavit závislosti na spalování fosilních paliv. To se neobejde bez zapojení firem. Ty nejprogresivnější se hlásí k potřebě rozvinout dekarbonizovanou ekonomiku postavenou na rozvoji obnovitelných zdrojů energie nebo čisté mobilitě.

České firmy rozhodně nestojí stranou. V pražské centrále Vodafone Česká republika se v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje uskutečnilo začátkem června neformální setkání zástupců soukromého sektoru i moderní energetiky. V jedné místnosti se setkali zástupci ČSOB, E.ON, Vodafone, Nano Energies, Svazu moderní energetiky, Aliance pro energetickou soběstačnost a konzultanti z Deloitte či Central Europe Energy Services. Cílem bylo provázat zkušenosti a příklady dobré praxe rozvoje moderní energetiky jednotlivých účastníků, tak aby mohli společně sestavit akční kroky na podporu zelených zdrojů v Česku.

Mezi hlavní výzvy udržitelného podnikání v Česku podle firem stále patří nedostatečné povědomí o benefitech udržitelné energie pro ekonomiku i planetu. Vedle lepší informovanosti o výhodách využití technologií moderní energetiky vidí experti také příležitost v koordinovaném postupu firem, který může vést k lepšímu financování nových projektů například solárních elektráren na obytných budovách.

Nedávné vlny veder spalujících Evropu silně totiž pocítilo také Česko. Teploty blížící se 40 stupňům ve stínu, historická teplotní maxima a tropická vedra ve dne i v noci jsou jen dalším důkazem nebezpečně rychlých změn podnebí také v našich podmínkách.

„Česká republika potřebuje sebevědomý plán, který restartuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Máme dobré šance vybudovat solární elektrárny na střechách domů nebo v průmyslově znečištěných lokalitách, které mohou rychle nahradit spotřebu uhlí. Ovšem vláda již několik let přešlapuje na místě a odmítá otevřít prostor pro výstavbu nových projektů obnovitelných zdrojů,“ komentuje aktuální stav české energetiky Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.  „Fatální selhání české vlády je vidět v návrhu klimaticko-energetického plánu, který má být základní strategií pro růst obnovitelných zdrojů v příštím desetiletí. Vláda tam totiž navrhla, aby se elektřina z obnovitelných zdrojů do roku 2030 navýšila o pouhé jediné procento. Přitom bychom mohli během příštích deseti let množství obnovitelné elektřiny pohodlně zdvojnásobit,“ dodává Martin Sedlák.

Další setkání je naplánováno na podzim letošního roku.