fbpx

„Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydá v květnu letošního roku první komplexní plán cesty k dosažení nulových čistých emisí v roce 2050,“ oznámil šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol v deníku Financial times. Birol zdůrazňuje, že cíl klimatické neutrality se nesmí stát „šekem, který nejde zpeněžit“. Je třeba přejít od cílů k činům.

Mezinárodní energetická agentura, založená v roce 1974, je největší organizací svého druhu na světě. Jednou z 30 zemí s plným členstvím je i Česká republika. Ze svých členských zemí sbírá IEA zkušenosti a data, na jejichž základě pak činí doporučení k zajištění bezpečné a udržitelné energie pro všechny.

Očekávaný plán má pomoct v koordinaci snah mezinárodního společenství. Přestože totiž státy i mezinárodní organizace vydávají strategie, akční plány a další koncepce, z nichž nejznámější jsou Evropská zelená dohoda EU a Zelený New Deal USA, mapující sérii opatření nutných k dosažení klimatické neutrality, kritikům chybí konkrétní opatření, jak ambiciózních cílů dosáhnout bez ohrožení energetické bezpečnosti nebo ekonomické stability. „Vraťme se všichni zpátky na zem a opusťme představy, které stejně nebyly naplnitelné,“ řekl loni ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. Že je představa čisté energetiky a udržitelné ekonomiky naplnitelná, však v ČR tvrdí nejen Aliance pro energetickou soběstačnost a další neziskové organizace, ale i zástupci byznysu a politiky, podle kterých je dekarbonizace velkou příležitostí pro Česko.

Nyní podpoří snahy o klimatickou neutralitu také IEA. Lze očekávat, že květnový dokument shrne klíčová fiskální i nefiskální opatření, podobně jako to učinila v loňském „Globálním výhledu elektromobility 2020“ (Global EV Outlook 2020). Dokument bude muset kupříkladu naznačit, jak nastavit těžbu, zpracování a distribuci světových zásob vzácných kovů (kobaltu, mědi či niklu) způsobem, který svou bezohledností k lidem a životnímu prostředí neopakuje historii fosilního průmyslu. Cestu ke klimatické neutralitě musí prošlapat nejvyspělejší země světa, včetně České republiky, a podle šéfa IEA Birola bude nezbytné, aby tyto státy sdílely s rozvíjejícími se zeměmi přístup k knowhow, financím a technologiím potřebným k zajištění spolehlivých dodávek čisté energie také jejich obyvatelům. To je požadavek, kterému jde naproti třeba Zelený klimatický fond OSN, a který naopak může vylučovat držbu průmyslových patentů ke klíčovým technologiím na úkor rozvíjejících se zemí.