fbpx

Zatímco velkou část země včetně hlavního města svírá smogová situace, na půdě Poslanecké sněmovny se dnes debatovalo o vyhlídkách v české energetice, ve svém důsledku tedy i o způsobech, jak smogovému znečištění měst a obcí předcházet. Jedním z hlavních témat byl nedávno zveřejněný zimní balíček legislativních návrhů Evropské komise v oblasti energetiky. „Další rozvoj moderních, bezemisních zdrojů energie nelze brát jako hrozbu, ale jako pozitivní impuls pro další rozvoj našeho průmyslu a tvorbu nových pracovních míst. Česká republika se díky zkušeným inženýrům může stát lídrem využití obnovitelných zdrojů v Evropě. Vydělá na tom celá společnost mimo jiné i v podobě zlepšení kvality ovzduší,“ uvedl při zahájení konference poslanec Václav Zemek.

 

17sne_007_0.jpg

„Obnovitelné zdroje mohou zvýšit energetickou bezpečnost domácností i firem. Pro jejich další růst bychom měli otevřít debatu o tržních mechanismech podpory, jako jsou aukce nových kapacit vyzkoušené v sousedním Německu. Pro čistý vzduch ve městech je klíčová také podpora elektromobility, která může postupně nahradit spalovací motory aut,“ doplnil Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

 

17sne_043_0.jpg

 

„Velkou šancí pro obnovitelné zdroje je plánovaný vznik pětičlenné rady ERÚ, ve které bychom rádi viděli i jednoho zástupce sektoru OZE, který by se podílel na dalším prosazování energetické soběstačnosti České republiky,“ uvedl na konferenci předseda představenstva Solární asociace, Tomáš Buzrla.

 

17sne_059_0.jpg

Táhnou příklady úspěšných šetrných projektů, jako je Davidův mlýn

Domácnosti i firmy mají dlouhodobý zájem o projekty obnovitelných zdrojů. Určitý problém ve získávání podpory je nastavení podmínek pomocných programů a posílení informovanosti mezi cílovými skupinami. „Rádi bychom proto opět zvýšili informovanost veřejnosti o různých možnostech, jak jim stát může pomoci využívání obnovitelných zdrojů financovat,“ uvedl na konferenci Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí.

 

17sne_049_0.jpg

Na setkání se představily i projekty využívající šetrnou energii v praxi, které loni na podzim získaly ocenění Obnovitelné desetiletí (www.obnovitlenedesetileti.cz). Vítěz kategorie Obnovitelné energie pro rodiny, pan Radovan Burkovič, hostům představil svou ostravskou domácnost, která využívá elektřinu získanou ze střešních solárních panelů k provozu spotřebičů, ohřevu vody i k nabíjení elektromobilů. David Kostruh, majitel penzionu Davidův mlýn, který zvítězil v kategorii Šetrná energie v podnikání, upozornil na to, že lidé mají malou motivaci k využívání obnovitelných zdrojů, protože energie z fosilních zdrojů je pro lidi stále velmi levná. Doporučil proto, aby vláda zvážila započtení externích dopadů (škod na životním prostředí) fosilních zdrojů do cen energie.

 

17sne_027_0.jpg

 

Energeticky soběstačnou obec Kněžice, vítězný projekt z kategorie Chytrá energie měst a obcí, představil přímo její starosta Milan Kazda. Dále vystoupil spoluautor solární lavičky CapaSitty, která uspěla v kategorii Obnovitelný start-up a inovativní řešení v energetice, Petr Patočka ze společnosti Full CapaCity. Posledním oceněným projektem byla diplomová práce Jiřího Vrány z VŠCHT na téma Vanadová průtočná baterie, která může pomoci s ukládáním energie z obnovitelných zdrojů v domácnostech i v průmyslovém měřítku.

 

17sne_036_0.jpg

Prezentace ze semináře:

Radovan Burkovič: Ostravská zelená domácnost 2.0 – vítěz kategorie Obnovitelná energie pro rodiny

Milan Kazda: Kněžice – první energeticky nezávislá obec ve výrobě tepla a elektrické energie – vítěz kategorie Chytrá energie měst a obcí

Petr Patočka: Chytrá solární lavička – Cappacity – vítěz kategorie Obnovitelný start up a inovativní řešení v energetice

Jiří Vrána: Vanadová redoxní průtočná baterie – vítěz kategorie Chytrá energie v diplomce

 

Fotografie: Marie Bartošová