Možnosti řešení hybridních solárních elektráren, získání podpory v rámci Nové zelené úsporám či Operačních programů, legislativní otázky i výhledové směry v akumulaci jsme představili na sérii konferencí určené zájemcům z řad domácností i firem. Akcí se zúčastnilo více než 200 hostů, kteří měli příležitost si vyslechnout příspěvky od Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, AK Doucha Šikola advokáti, poradenské společnosti RENARDS Dotační nebo České spořitelny.