fbpx

Až 20 % českých domácností hrozí, že nebudou schopné platit své účty za energie. Nejčastěji jsou ohroženi senioři žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy, ukazuje nedávno zpracovaný výzkum agentury STEM. Mezi hlavní příčiny patří zejména nedostatečná izolace, neefektivní způsob vytápění či životní styl v kombinaci s nízkými příjmy. Organizace Ashoka s podporou Schneider Electric přichází s příležitostí to změnit. V právě spuštěné soutěži vyzývá sociální inovátory k řešení různých aspektů energetické chudoby. Vítězové si odnesou 3500 euro. Aliance pro energetickou soběstačnost je odborným garantem této soutěže.

 

Rizikem energetické chudoby je dle aktuálního průzkumu agentury STEM ohroženo 15 – 20 % českých domácností a reálně tak hrozí, že nebudou schopny platit své účty za energie. Nejčastěji jde o osamělé seniory žijící ve špatně zateplených velkých domech a domácnosti s velmi nízkými příjmy. Na vině jsou podle sociologů především nedostatečná izolace, neefektivní způsob vytápění, návyky či životní styl domácností. Tito lidé navíc nemají dostatečné finance ani znalosti na dosažení dotační podpory pro modernizaci svého obydlí. Výsledkem je zbytečně vysoká spotřeba a účty za energie.

Česká republika se řadí v měřítku nákladů za energie v porovnání s celkovými náklady domácnosti mezi nejhorší země v EU, vyplývá z nejnovější studie Right to Energy (R2E) mapující energetickou chudobu v jednotlivých evropských státech. Právě státy střední a východní Evropy tvoří významný podíl z více než 50 milionů lidí zasažených energetickou chudobou.  

 

CHOPÍ SE ČEŠTÍ INOVÁTOŘI SVÉ ŠANCE PŘI ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ CHUDOBY?

Ashoka, mezinárodní organizace podporující společenské inovace, proto ve spolupráci se Schneider Electric Foundation přichází s unikátní výzvou. V soutěži ocení a podpoří nejlepší nápady sociálních inovací pro řešení energetické chudoby domácností v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Právě spuštěná soutěž navazuje na předchozí dva úspěšné ročníky.

“Aktuální výzva, stejně jako předchozí kola, cílí na nalezení a podporu pro 15 až 20 inovativních organizací, které přinášejí kreativní a systémová řešení pro boj s energetickou chudobou a přispívají k udržitelnosti”, komentuje spuštění soutěže Patricia Benchenna, ředitelka pro CSR Schneider Electric Foundation.

Nejlepší tři projekty z pěti účastnických zemí vybere porota složená z uznávaných odborníků. Pro  15 finalistů jsou připraveny kreativní workshopy, 12 týdnů expertní podpory a mentoringu s cílem společně vytvořit robustní a udržitelné strategie pro realizaci nápadů a maximální společenský dopad navrhovaných řešení. Na konci letošního roku bude ve velkém evropském finále vyhlášen nejlepší projekt za každou zemi. Každý z pěti vítězů si odnese 3500 euro.

“Vyzýváme české inovátory k akci. Chceme podpořit vznik nových nápadů sociálních inovátorů při řešení  různých aspektů vznikající energetické chudoby. Řada českých domácností dnes musí omezovat své výdaje, aby zaplatila zbytečně vysoké účty za energie. Výsledkem je neudržitelný a zdraví škodlivý životní styl.  Právě tato soutěž má potenciál to změnit.”, dodává Gabriela Vondrušová, manažerka soutěže Ashoka ČR a SR.

Soutěž cílí na studenty, start-upy a neziskové organizace v oblasti společenských a environmentálních témat. Výzva je zaměřena jak na hledání a vývoj zcela nových iniciativ, tak na podporu a rozvoj stávajících projektů v 7 prioritních oblastech. Příležitost předkládat projekty je otevřena do 12. dubna.

Přihlášky a více informací naleznete na české verzi webu soutěže

 

Kontakty:

 

Aliance pro energetickou soběstačnost je odborným garantem soutěže