Studie: Rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice do roku 2030

Cílem této studie je rozšířit veřejnou diskusi o budoucnosti české energetiky o environmentální rozměr.
Studie pomocí energetického modelu TIMES-CZ vyhodnocuje pět scénářů rozvoje české energetiky do
roku 2030, přitom se zaměřuje především na možný rozvoj obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla.
Předkládaná studie tak navazuje na sérii modelování vývoje energetiky modelem TIMES-CZ, kde byly
analyzovány dopady zvažovaných variant prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí
v roce 2015 , snížení emisí skleníkových plynů o 80 % do roku 2050, zavedení uhlíkové daně nebo další rozvoj využití biopaliv v dopravě.