fbpx

Desítky milionů korun vynakládají české podniky zbytečně za elektřinu nebo teplo ve svých výrobních halách a kancelářích. Rekonstrukcí kotelen, tepelných rozvodů, systémů osvětlení a využíváním obnovitelných zdrojů energie si však mohou zajistit výrazně levnější provoz a tím zlepšit svou konkurenceschopnost. To je jeden ze závěrů publikace, kterou jsme připravili ve spolupráci s Českou spořitelnou a. s. jako inspirující studii pro další moderní firmy.