fbpx

Ceny moderních technologií rychle klesají. Fotovoltaické moduly za posledních 10 let zlevnily o 80 procent. Samovýroba elektřiny se díky tomu stává pro domácnosti dostupnější. K tomu napomáhá i možnost využití podpory například v programu Nová zelená úsporám. U vlastní vyrobené elektřiny navíc spotřebitelé neplatí poplatek za distribuci a další regulované složky elektřiny, které dohromady tvoří významnou část koncové ceny elektřiny. Možnosti produkce elektrické energie pomocí pokrytí střech solárními elektrárnami jsou v Česku obrovské. Jejich rozvoj může do budoucna podpořit také vhodné nastavení pravidel pro aktivní spotřebitele energie tzv. prosumers, ke kterému otevírá prostor energetický balíček EU Čistá energie pro všechny Evropany.

Publikace na modelových příkladech ukazuje ekonomickou návratnost různých řešení samovýroby elektřiny. Modely pracují s variantou sloučení odběrných míst a přidání pouze solární elektrárny nebo její kombinaci s bateriemi. Srovnání cenových a investičních nákladů a celkových úspor pro jednotlivé technologie je vypočítané pro dvě typově rozdílné sídelní jednotky: bytový dům a sérii navzájem propojených rodinných domů. Publikace zároveň představuje bariéry, které rozvoji energeticky aktivních bytových domů a rezidenčních komplexů stojí v cestě, stejně jako příklady dobré praxe ze zahraniční.

Výhodná je už samotná investice do sjednocení jističů v rámci bytového domu. Celkově největší úspory přináší doplnění tohoto řešení o fotovoltaickou elektrárnu na střeše budovy. Ne tak výhodně vychází řešení s vlastními jističi, solárními panely a bateriovým systémem. Pokud by však bylo na baterii možné čerpat dotaci, vycházelo by takové řešení podobně zajímavě jako řešení bez baterie.

Výroba čisté energie pomocí solárních elektráren na budovách může přispět k posílení energetické bezpečnosti budov a tedy i měst a obcí. Je současně cenným příspěvkem ke snížení spotřeby fosilních paliv a redukci znečištění ovzduší. Osazení bytových domů nebo příprava nových developerských projektů rodinných domů s vlastní výrobou energie z obnovitelných zdrojů se tak může stát součástí řešení bezuhlíkové ekonomiky. Je na České republice, jak rychle a kvalitně podpoří rozvoj opatření, která mohou snížit účty domácností za energii.