fbpx

TISKOVÁ ZPRÁVA

ze 14. června  2018

 

Dohoda napříč Evropou: podíl obnovitelných zdrojů naroste na 32 %

Evropa bude mít v roce 2030 podíl obnovitelných zdrojů ve výši 32 %. Shodly se na tom dnes nad ránem členské státy, Evropská komise a Evropský parlament. Výsledné cíle jsou vyšší v porovnání s původními návrhy a lépe odpovídají významnému poklesu cen obnovitelných technologií. Jde o důležitý impuls, který pomůže Evropě vrátit se na pozici globálního leadera v udržitelné energetice, zajistí technologický vývoj a podpoří evropský průmysl investicemi ve výši stovek miliard euro. 

Součástí dohody jsou také lepší podmínky pro samovýrobce energie, navýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravě na 14 %, které by mělo vést k vyšší podpoře elektromobility. Evropa se dále shodla na postupném útlumu využití palmového oleje v dopravě a podpoře biopaliv druhé generace.

Téměř třetina energie bude zelená

„Ceny obnovitelných technologií v posledních letech dramaticky klesají, což přimělo řadu zemí i Komisi přehodnotit svůj postoj a podpořit vyšší cíl ve výši 32 %, který platí pro EU jako celek. Členské státy pro jeho splnění mají vypracovat národní klimatické plány,“ komentuje úspěch vzájemné dohody Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. „Evropa se může díky realistickému, a přitom ambicióznímu cíli vrátit na pozici globálního tvůrce inovativní, šetrné energetiky. Jasný závazek současně nabízí potřebný impuls ke snížení závislosti evropských států na fosilních palivech,“ dodává Martin Sedlák.

Komise, Parlament a členské státy se současně dohodly, že v roce 2023 může být cíl prověřen a případně aktualizován. Vzhledem k tomu, že již dnes jsou k dispozici analýzy o možnosti nárůstu na alespoň 34 % energie z obnovitelných zdrojů, lze předpokládat jeho navýšení.

„Původní návrh vycházel ze zastaralých dat a nebyl v souladu se závazky Pařížské klimatické dohody. Obnovitelné zdroje jsou na trhu již zavedený nástroj, který mění pravidla hry. Levné solární a větrné elektrárny vytláčí z trhu zdroje spalující uhlí a nabízí zajímavou investici pro zajištění dostupné energie pro domácnosti a firmy,“ dodává k hlasování Tomáš Charouz, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost, členské organizace Svazu moderní energetiky.

Výzva pro ČR

Nová legislativa navazuje na aktuálně platný rámec do roku 2020 a členské státy nyní mají 2 roky na implementaci směrnic do národních řádů. Nyní je proto třeba urychleně aktualizovat energetické zákony a související právní předpisy. Vláda by zároveň měla přepracovat státní energetickou koncepci.

„V důsledku nových cílů pro růst obnovitelných zdrojů je třeba také aktualizovat českou Státní energetickou koncepci. K energetické politice je třeba přistoupit s respektem k vývoji v moderní energetice, který dává šanci inovativním technologiím jako jsou baterie, elektromobily nebo chytré sítě,“ připomíná Martin Sedlák.

Samospotřebitelé v centru dění

Občané EU se mají stát významnými hráči na energetickém trhu a získat možnost energii bez zbytečných překážek vyrábět, skladovat a spotřebovávat – včetně prodeje přebytků vyrobené elektřiny do sítě bez nepřiměřených požadavků či poplatků ze strany vykupujících. Samospotřebiteli se nově mohou stát i občané žijící v bytových jednotkách či jiných typech uzavřené distribuční soustavy. Podpořen je také vznik energetických komunit – zcela nových subjektů na trhu s energií, kterých se mohou účastnit občané, místní samosprávy a podniky, a které budou moci vyrábět, spotřebovávat, skladovat a prodávat energii z obnovitelných zdrojů za férových tržních podmínek. Jednodušší bude také zřízení malého obnovitelného zdroje pro domácnosti jako např. střešní instalace.

Zajímavá fakta o obnovitelných zdrojích v EU:

V roce 2017 vyrobily obnovitelné zdroje přes 30 % elektřiny v Evropě.

Řada globálních leaderů v byznysu má ambiciózní cíle v přechodu na obnovitelné zdroje. Vyšší evropský cíl proto podporovaly společnosti jako Google, Microsoft nebo IKEA.

Pokud se v Evropě podaří otevřít prostor k podpoře samovýrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, mohla by tak nastartovat energetickou revoluci domácností. Do poloviny století by mohl počet energeticky aktivních domácností využívajících obnovitelné zdroje přesáhnout 80 %.

Obdobně vzniknou příležitosti pro zvýšení energetické soběstačnosti malých a středních podniků. Podle SolarPower Europe může jít o 5 až 6 milionů firem, které se stanou samovýrobci.

Výhody vyššího cíle potvrzuje také letošní studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA), ve které experti spočítali, že zdvojnásobení podílu obnovitelných zdrojů ze současných 17 % na 34 % v roce 2030 může Evropě na úsporách přinést 44-113miliard EUR ročně a podpořit ekonomiku investicemi ve výši přesahující 368miliardy EUR.