fbpx

Svaz moderní energetiky a Aliance Vás srdečně zvou na diskuzi s Luďkem Niedermayerem, poslancem Evropského parlamentu a prvním místopředsedou Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu.

Diskuze proběhne 2. října 2020 od 9:00 v Jazz Dock (Janáčkovo nábřeží 3249/2, 150 00 Praha 5-Smíchov).
Debatovat budeme o výhledu evropské energetické politiky, kterým aktuálně hýbe snaha o rychlejší redukci emisí do roku 2030: Evropská komise navrhla cíl 55 % snížení emisí, pozice Evropského parlamentu je však 60 %. Otevřeme také téma využití prostředků na oživení ekonomiky zasažené pandemií koronaviru. Evropský parlament zde klade důraz na rozvoj decentralizované energetiky, akumulace energie nebo zeleného vodíku. Bezesporu tato témata spojená s využitím miliard, které můžeme získat z Evropy, čekají na otevření.
Prosíme o vyplnění registračního formuláře – platí pouze potvrzené registrace.
Při přípravě a organizaci akce se budeme řídit aktuálními nařízeními vlády v oblasti ochrany zdraví. Na akci budou zajištěny dostatečné rozestupy mezi sedícími účastníky.