fbpx

Aliance pro energetickou soběstačnost zahajuje aktivity v rámci projektu „Obnovitelné zdroje a moderní energetická řešení: Jak zajistit nízkouhlíkovou budoucnost?“ podpořeného nadací Evropskou klimatickou iniciativou EUKI zřízenou německým spolkovým Ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

Cílem tohoto projektu je maximalizovat potenciál obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a přispět tak k účinnému snížení emisí skleníkových plynů, jak je uvedeno v emisních cílech EU pro klima a energetiku pro rok 2030. Prostřednictvím řady aktivit budeme diskutovat o pozitivních ekonomických a environmentálních dopadech nízkouhlíkových řešení a snižování podílu fosilních paliv na výrobě elektřiny. Na základě dat a inspirace dobrou praxí ze sousedních zemí představíme alternativy k ambicióznějšímu cíli českého OZE do roku 2030.

Projekt kombinuje aktivity na politické i veřejné úrovni. Bude ilustrovat úspěch různých přístupů, jako jsou aukce obnovitelných zdrojů, nabídne studie a analýzy s cílem doložit, že dekarbonizace je možná a přináší pozitivní výsledky. Představíme inspirativní příklady moderních energetických řešení pro podniky a domácnosti, abychom zvýšili obecné povědomí o výhodách takových opatření. Cílem je vybudovat visegrádskou a německou platformu pro prohloubení výměny informací a osvědčených postupů a podpořit spolupráci v jednotlivých sektorech, jakými jsou průmysl, výzkum a vývoj nebo vzdělávání.