O ALiES

Přinášíme Česku novou energii. Aliance pro energetickou soběstačnost již od roku 2012 vytváří příležitosti pro rozvoj moderní ekonomiky.

O ALiES

Jsme nezávislá komunikační platforma pro zástupce obnovitelných zdrojů, elektromobility a chytrých řešení pro domácnosti i firmy. Naším cílem je zajistit vhodné podmínky pro další rozvoj progresivních moderních technologií a služeb. Spolupracujeme proto s předními společnostmi a profesionály ze sektoru obnovitelných zdrojů a energeticky úsporných řešení.

Energetická soběstačnost

Informujeme občany i odbornou veřejnost o trendech a příležitostech moderní společnosti s cílem rozvoje udržitelné a prosperující ekonomiky ČR. Publikujeme inspirativní trendové články, odborné výtahy, tematické papery a studie.

Moderní firmy

Navrhujeme řešení a hledáme příležitosti rozvoje udržitelné společnosti na individuální, lokální, krajské i národní úrovni. Ve spolupráci s partnery navrhujeme řešení energetického hospodářství firem.

Konference, semináře, kulaté stoly

Organizujeme eventy pro širokou veřejnost, zástupce soukromého sektoru, výzkumných center, politiky i úřady..

Partnerská spolupráce

Budujeme jednotu prostřednictvím Svazu moderní energetiky. Rozvoj širokého spektra nových obnovitelných a šetrných technologií vytváří příležitosti pro dosažení soběstačné a lokálními zdroji poháněné prosperující ekonomice. Iniciovali jsme vznik společné platformy předních asociací působících v oblasti moderní energetiky a jsme jejím klíčovým členem.

Náš tým

Navrhujeme řešení a hledáme příležitosti rozvoje udržitelné společnosti na individuální, lokální, krajské i národní úrovni. Ve spolupráci s partnery navrhujeme řešení energetického hospodářství firem.

Pavel Šich

Pavel Šich

Předseda

  Marek Lang

  Marek Lang

  Místopředseda

   Martin Sedlák

   Martin Sedlák

   Výkonný ředitel

   Tatiana Mindeková

   Tatiana Mindeková

   Analytička

   Ondřej Novák

   Ondřej Novák

   Mediální koordinátor

   Na čem pracujeme

   Moderní podnikatel zodpovědně využívá čistou energii, efektivně s ní nakládá či optimálně kombinuje obojí. Výsledkem jsou lokálně šetrné produkty či služby za využití místních surovin, know-how, ale také energie. Vedle kvalitního základu pro plánování investic a cenově zajímavé energie tak firma získá konkurenční výhodu a osloví své zákazníky pozitivním přístupem k ochraně životního prostředí. Podporujeme zodpovědné podnikatele.

   Prosazujeme

   1

   lepší podmínky pro firmy, které se hlásí k přechodu na obnovitelnou energii – výstavbou vlastních projektů či nákupem zelené energie dostupné na trhu,

   2

   dobré nastavení systému podpory pro firmy, které hledají řešení pro zvýšení energetické efektivity svého provozu,

   3

   podporu pro firmy, které se rozhodnou přejít na čistou formu mobility,

   Energetický balíček EU “Čistá energie pro všechny Evropany” přináší klíčový impuls pro opětovné nastartování rozvoje obnovitelných zdrojů také v České republice. Ambicí je dosáhnout nárůstu na výši alespoň 32 % podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie EU a zvýšit energetickou účinnost o 32,5 % již na konci příští dekády. Chcme z nového sektoru energetiky vytěžit maximum pro domácnosti i firmy. Usilujeme proto o přijetí takových opatření, která podpoří roli aktivních a klíčových hráčů na trzích s energiemi – takzvaných samovýrobců energie.

    

   Prosazujeme

   1

   dobré podmínky pro rozvoj samovýroby elektřiny pro domácnosti i podniky

   2

   podporu pro nové projekty obnovitelných zdrojů s využitím tržních mechanismů, takzvaných aukcí nových kapacit, nástup digitálních prvků moderní energetiky, virtuálních elektráren, sdílení energie a inteligentních systémů pro domácnosti a firmy

   4

   rozvoj akumulace jako klíčového nástroje pro další plynulý rozvoj obnovitelných zdrojů energie

   Energetický systém se mění. Stále levnější obnovitelné zdroje a moderní technologie umožňují postupný přechod z tradiční energetické soustavy s omezeným počtem velkých konvenčních zdrojů k decentralizované soustavě, kde klíčovou roli hraje velký počet malých obnovitelných zdrojů. Příkladem jsou instalace na rodinných, bytových domech a firmách, ale i větší projekty solárních a větrných elektráren, které jsou navíc podpořeny bioplynovými stanicemi, plynovou kogenerací, akumulací a zejména nástupem digitalizace. Společně tak vytváří flexibilní energetický systém.

   Výstavbě velkých elektráren začínají konkurovat moderní řešení. Například jaderné reaktory, na které sází oficiální česká energetická koncepce, se ukazují jako ekonomicky riziková investice. Kontinuálně proto sledujeme globální vývoj v energetice a doporučujeme pro Česko vhodná řešení podle aktuálního technologického a ekonomického vývoje.

    

   Naše práce

   1

   připomínkujeme oficiální akční plány pro jednotlivé zdroje energie a sledujeme naplňování energetické koncepce

   2

   sledujeme proces přípravy výstavby jaderných reaktorů v Česku a zprostředkováváme zahraniční zkušenosti s obdobnými typy projektů

   3

   pravidelně informujeme o aktuálních globálních i národních trendech v energetice a průmyslu, přinášíme inspiraci pro každodenní život občanů směrem k udržitelné společnosti

   Spolupráce

   Podnikáte v oblasti obnovitelné energie, elektromobility, šetrných technologií či chytrých řešení pro domácnosti či firmy? Chcete prorazit na českém trhu a hledáte příležitosti pro další rozvoj vašeho byznysu?

   Jsme nezávislá komunikační platforma pro sektor obnovitelných zdrojů a moderních technologií. Jednáme se zástupci vlády i politiky, informujeme občany a odbornou veřejnost o příležitostech šetrné společnosti, navrhujeme řešení pro rozvoj moderní ekonomiky. Přečtěte si více o našich aktivitách. Naše argumenty jsou data. Naše hodnoty jsou profesionalita a férové vystupování. Našim cílem je zajistit vhodné podmínky pro rozvoj progresivního průmyslu a služeb. Naší vizí je udržitelná ekonomika ČR. Jde o morální odpovědnost nás všech. Přidejte se k partnerům Aliance pro energetickou soběstačnost. Společně můžeme Česku přinést novou energii.

   Benefity spolupráce

   Lepší prostředí pro byznys

   Můžete přes nás připomínkovat a komentovat návrhy na legislativní změny týkající se dalšího rozvoje sektoru šetrných technologií, otevírat diskusi v oblasti vaší činnosti, zlepšovat kvalitu investičního prostředí a bránit se proti zpětným zásahům.

   Brand ekologicky šetrné firmy

   Spojíte se v duchu CSR s prestižní organizaci prosazující trendy 21. století a získáte přidanou hodnotu pro své produkty či služby. Podpoříte přechod k udržitelné ekonomice ČR.

   Medializace vaší činnosti

   Vylepšíte vaši pozici na trhu a získáte příležitost oslovit nové klienty skrze naše aktivity a medializaci vašich produktů či služeb jako součásti klubu progresivních firem.

   Vždy aktuální informace

   Získáte pravidelný monitoring a informace o aktuálním dění v sektoru pro kvalifikovaná rozhodnutí o dalším směřování vašeho podnikání

   Nová obchodní partnerství

   Získáte příležitost k síťování s dalšími subjekty v sektoru obnovitelných zdrojů a moderních technologií pro silnější vyjednávací pozici i nové obchodní příležitosti.

   V rámci spolupráce navíc získáte

   1

   Zprostředkování kvalitních překladatelských služeb v oboru energetika a právní služby zkušených advokátních kanceláří za zvýhodněné ceny

   2

   Zprostředkování kvalitních překladatelských služeb v oboru energetika a právní služby zkušených advokátních kanceláří za zvýhodněné ceny

   3

   Zprostředkování kvalitních překladatelských služeb v oboru energetika a právní služby zkušených advokátních kanceláří za zvýhodněné ceny

   Naše reference

   • „Alianci pro energetickou soběstačnost vnímáme jako platformu, která pomáhá otevírat prostor pro další rozvoj všech typů obnovitelných zdrojů. Svými aktivitami a otevřenou diskuzí spoluvytváří podobu nové, čisté a moderní energetiky.“

    Veronika Hamáčková

    Veronika Hamáčková

    výkonná ředitelka REsolar s. r. o.

   • „Alianci pro energetickou soběstačnost vnímáme jako platformu, která pomáhá otevírat prostor pro další rozvoj všech typů obnovitelných zdrojů. Svými aktivitami a otevřenou diskuzí spoluvytváří podobu nové, čisté a moderní energetiky.“

    Veronika Hamáčková

    Veronika Hamáčková

    výkonná ředitelka REsolar s. r. o.

   Kontakt

   Pro více informací o partnerství či sestavení nabídky na míru, na základě analýzy potřeb vašeho podnikání nás kontaktujte: