Naše práce

Decentralizace energetiky

Energetický systém se mění. Stále levnější obnovitelné zdroje a moderní technologie umožňují postupný přechod z tradiční energetické soustavy s omezeným počtem velkých konvenčních zdrojů k decentralizované soustavě, kde klíčovou roli hraje velký počet malých obnovitelných zdrojů. Příkladem jsou instalace na rodinných, bytových domech a firmách, ale i větší projekty solárních a větrných elektráren, které jsou navíc podpořeny bioplynovými stanicemi, plynovou kogenerací, akumulací a zejména nástupem digitalizace. Společně tak vytváří flexibilní energetický systém.

Výstavbě velkých elektráren začínají konkurovat moderní řešení. Například jaderné reaktory, na které sází oficiální česká energetická koncepce, se ukazují jako ekonomicky riziková investice. Kontinuálně proto sledujeme globální vývoj v energetice a doporučujeme pro Česko vhodná řešení podle aktuálního technologického a ekonomického vývoje.

Naše práce

  • připomínkujeme oficiální akční plány pro jednotlivé zdroje energie a sledujeme naplňování energetické koncepce,
  • sledujeme proces přípravy výstavby jaderných reaktorů v Česku a zprostředkováváme zahraniční zkušenosti s obdobnými typy projektů,
  • pravidelně informujeme o aktuálních globálních i národních trendech v energetice a průmyslu
  • přinášíme inspiraci pro každodenní život občanů směrem k udržitelné společnosti

Příklady akcí ze světa decentralizace:

Zprávy ze světa moderní energetiky pro domácnosti i firmy

05. října 2018

Pravidelně přinášíme informace o nejnovějších globálních, evropských i tuzemských trendech v oblasti energetiky a moderních technologií. Odborné veřejnosti a firmám přinášíme měsíční výtahy nejpodstatnějších událostí a trendů v energetice. Příležitosti a možnosti moderních řešení pro každodenní život, ale také nejnovější trendy globálních značek určujících celosvětové trendy přinášíme za účelem lepšího povědomí široké veřejnosti prostřednictvím vlastního zpravodajského portálu.

Otázky Václava Moravce “Diskuze s ministrem průmyslu”

20. května 2018

Právě nad tématem souvislostí výstavby jaderných reaktorů v Česku jsme se setkali v Otázkách Václava Moravce s ministrem průmyslu Tomáš Hunerem. Pozici Aliance pro energetickou soběstačnost hájil Martin Sedlák. V Českém rozhlasu Plus jsme na stejné téma diskutovali také s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jánem Štullerem.

Publikace “Slabiny uchazečů o výstavbu nových reaktorů v ČR – přehled globálního trhu pro moderní typy jaderných elektráren”

25. prosince 2017

Ve spolupráci se sdružením Calla a kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung v Praze jsme připravili českou verzi studie prof. Stephena Thomase z University of Greenwich Business School s přehledem aktuálního stavu producentů jaderných reaktorů ve světě. Akci jsme doplnili debatou za osobní účasti Steva Thomase v Praze a organizací jeho rozhovorů s novináři.

Chcete přispět k rozvoji energetické soustavy v ČR založené
na kombinaci čistých decentralizovaných zdrojů?
Chcete přispět k rozvoji energetické soustavy v ČR založené na kombinaci čistých decentralizovaných zdrojů?
STAŇTE SE PARTNEREM ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST
NEBO SI PŘEČTĚTE VÍCE O BENEFITECH SPOLUPRÁCE