Naše práce

Čistá energie pro všechny

Energetický balíček EU “Čistá energie pro všechny Evropany” přináší klíčový impuls pro opětovné nastartování rozvoje obnovitelných zdrojů také v České republice. Ambicí je dosáhnout nárůstu na výši alespoň 32 % podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie EU a zvýšit energetickou účinnost o 32,5 % již na konci příští dekády. Chcme z nového sektoru energetiky vytěžit maximum pro domácnosti i firmy. Usilujeme proto o přijetí takových opatření, která podpoří roli aktivních a klíčových hráčů na trzích s energiemi – takzvaných samovýrobců energie.

Prosazujeme

  • dobré podmínky pro rozvoj samovýroby elektřiny pro domácnosti i podniky
  • podporu pro nové projekty obnovitelných zdrojů s využitím tržních mechanismů, takzvaných aukcí nových kapacit,
  • nástup digitálních prvků moderní energetiky, virtuálních elektráren, sdílení energie a inteligentních systémů pro domácnosti a firmy,
  • rozvoj akumulace jako klíčového nástroje pro další plynulý rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Vybrané akce pro rozvoj šetrné energetiky:

Seriál konferencí “Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností i firem” v rámci veletrhu AMPER v Brně a Inforherma v Ostravě

15. ledna 2018

Možnosti řešení hybridních solárních elektráren, získání podpory v rámci Nové zelené úsporám či Operačních programů, legislativní otázky i výhledové směry v akumulaci jsme představili na sérii konferencí určené zájemcům z řad domácností i firem. Akcí se zúčastnilo více než 200 hostů, kteří měli příležitost si vyslechnout příspěvky od Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního fondu životního prostředí, AK Doucha Šikola advokáti, poradenské společnosti RENARDS Dotační nebo České spořitelny.

Kulatý stůl s ministrem průmyslu “ Příležitosti ve zvyšování energetické efektivity, využití obnovitelných zdrojů a akumulaci energie”

25. září 2017

Ve spolupráci s investiční skupinou Jufa a portálem Obnovitelně.cz jsme na podzim 2017 uspořádali setkání zástupců energetického sektoru s tehdejším ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem. Cílem bylo umožnit předním představitelům průmyslu diskuzi o plánech v oblasti šetrné energetiky přímo s ministrem průmyslu a otevřít strategickou debatu o dalším směřování moderní energetiky. Jádrem diskuze byla stabilita sektoru obnovitelných zdrojů a očekávané impulsy pro další rozvoj v podobě aukcí nových kapacit.

Seriál infomateriálů s cílem otevřít debatu o širším kontextu obnovitelných zdrojů a moderní společnosti

27. června 2017

Moderní energetika již nejsou jen obnovitelné zdroje. Sledujeme proto také aktuální trendy v oblasti čisté mobility a bateriových systémů. Podívejte se naše informační materiály, které shrnují očekávané oblasti v těchto dynamicky se rozvíjejících oblastech.

Kulatý stůl “Česko jako evropský lídr v energetice – možnosti a příležitosti energetického balíčku 2030”

13. června 2017

Ve spolupráci s Informační kanceláří Evropského parlamentu jsme v červnu 2017 připravili infomateriál a kulatý stůl o příležitostech moderní energetiky. Debaty se zúčastnili zástupci energetických firem, finančních institucí nebo konzultačních společností. Úvodními příspěvky otevřeli debatu europoslanec Luděk Niedermayer, člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani, Alois Míka z ČSOB Advisory, Klára Sutlovičová z think-tanku Glopolis a Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. Závěrem setkání je očekávaný důraz na potřebu prosazení inovací - například v podobě akumulace energie.

Máte zájem o rozvoj české legislativy a podnikatelského prostředí
v souladu s moderními evropskými trendy?
Máte zájem o rozvoj české legislativy a podnikatelského prostředí v souladu s moderními evropskými trendy?
STAŇTE SE PARTNEREM ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST
NEBO SI PŘEČTĚTE VÍCE O BENEFITECH SPOLUPRÁCE