fbpx

Naše práce

Moderní firmy

Moderní podnikatel zodpovědně využívá čistou energii, efektivně s ní nakládá či optimálně kombinuje obojí. Výsledkem jsou lokálně šetrné produkty či služby za využití místních surovin, know-how, ale také energie. Vedle kvalitního základu pro plánování investic a cenově zajímavé energie tak firma získá konkurenční výhodu a osloví své zákazníky pozitivním přístupem k ochraně životního prostředí. Podporujeme zodpovědné podnikatele.

Prosazujeme

  • lepší podmínky pro firmy, které se hlásí k přechodu na obnovitelnou energii – výstavbou vlastních projektů či nákupem zelené energie dostupné na trhu,
  • dobré nastavení systému podpory pro firmy, které hledají řešení pro zvýšení energetické efektivity svého provozu,
  • podporu pro firmy, které se rozhodnou přejít na čistou formu mobility,
  • zvýšení povědomí o výhodách a možnostech moderních investic.

Příklady akcí pro moderní firmy:

AliES a IKEA pomáhají firmám k udržitelnému podnikání

28. června 2019

Aliance pro energetickou soběstačnost uspořádala společně s firmou IKEA vzdělávací seminář s předními českými a slovenskými dodavateli této společnosti za účelem přechodu na udržitelné, nízkouhlíkové podnikání.

Kulatý stůl “Možnosti využití potenciálu energetických úspor”

21. března 2018

Ve spolupráci s Českou spořitelnou jsme připravili kulatý stůl, který umožnil zástupcům státní správy, finančního sektoru, představitelům průmyslu, konzultantům a novinářům prodiskutovat plány a možnosti pro zlepšení užití energie ve firmách. Cílem setkání bylo identifikovat cesty, které mohou podpořit další rozvoj energeticky úsporných projektů v průmyslovém sektoru.

Publikace “Příležitosti energetických úspor v českém průmyslu”

15. března 2018

Desítky milionů korun vynakládají české podniky zbytečně za elektřinu nebo teplo ve svých výrobních halách a kancelářích. Rekonstrukcí kotelen, tepelných rozvodů, systémů osvětlení a využíváním obnovitelných zdrojů energie si však mohou zajistit výrazně levnější provoz a tím zlepšit svou konkurenceschopnost. To je jeden ze závěrů publikace, kterou jsme připravili ve spolupráci s Českou spořitelnou a. s. jako inspirující studii pro další moderní firmy.  

Konference “Chytrá energie pro podnikání a města”

28. května 2017

Pod záštitou Úřadu vlády ČR a ve spolupráci s velvyslanectvím Nizozemského království, Českou spořitelnou a organizací Glopolis jsme uspořádali mezinárodní konferenci s příklady dobré praxe šetrného podnikání a rozvoje měst. Mezi hlavní řečníky patřili Jan-Willem Vosmeer, manažer Udržitelného rozvoje HEINEKEN, Jaromír Vorel, jednatel, ŠKO-ENERGO nebo Martin Ander, náměstek brněnského primátora.

VIDÍTE V ROZVOJI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ BYZNYS
PŘÍLEŽITOST PRO VAŠI SPOLEČNOST?
VIDÍTE V ROZVOJI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ BYZNYS PŘÍLEŽITOST PRO VAŠI SPOLEČNOST?
STAŇTE SE PARTNEREM ALIANCE PRO ENERGETICKOU SOBĚSTAČNOST
NEBO SI PŘEČTĚTE VÍCE O BENEFITECH SPOLUPRÁCE