Nové technologie umožňují firmám po celém světě využívat energii nejefektivněji v historii. Vlastní šetrné zdroje, chytré řízení budov, elektromobilita či energetický management představují velké ekonomické i  obchodní příležitosti. Sílící tlak spotřebitelů a investorů na snižování dopadů podnikání na životní prostředí je zřejmý a progresivní ekologicky šetrné společnosti získávají přízeň stále více zákazníků. Také v ČR však existují příklady dobré praxe. A právě tyto inspirativní firmy mohou motivovat ostatní. To jsou závěry konference Moderní energetika firem, kterou pořádala Aliance pro energetickou soběstačnost.

Firmy na celém světě spotřebují každý rok přes 465 TWh čisté elektrické energie, což zhruba odpovídá roční spotřebě elektřiny Francie. Toto číslo stále roste také v důsledku rapidního technologického pokroku a nových možností v zajišťování  energetické soběstačnosti podniků. Právě ty byly představeny na konferenci Moderní energetika firem.

Velvyslanectví Nizozemského království v ČR přizvalo na půdu Ministerstva průmyslu a obchodu předního experta v oblasti moderní energetiky ve firmách Rolpha Spaase, který působí  v prestižní konzultační společnosti Ecofys. Rolph představil nizozemskou praxi v podpoře moderní energetiky a vyzdvihl výhody, které z toho pro firmy plynou. Hlavním hnacím motorem  slibného přechodu na moderní zdroje energie v Nizozemí je podle něj podpora tamní vlády i soukromého sektoru.

 

„Nizozemská vláda je rozhodnutá investovat velké prostředky do energetických úspor. Spočítala si totiž, že vynaložené prostředky se v budoucnu zhodnotí. Značná část výdajů půjde na rozvoj inovací, což Nizozemsku přinese velkou konkurenční výhodu na trhu.”  

Projekty energetických úspor budou navíc v Nizozemsku fungovat na bázi aukcí, což znamená, že budou vybrány pouze projekty s největším potenciálem úspor.

 

Současné technologie a možnosti financování nabízejí mnohem víc než firmy tuší

Českým firmám byly představeny nejnovější trendy v ukládání energie od společnosti Energon Advanced Energetics, systémy inteligentního řízení budov od firmy BUILDSYS, možnosti elektrických vozů pro firemní provoz od společnosti CV-Tech či způsoby, jak nejlépe a nákladově efektivně ušetřit energii skrze chytrý systém energetického managementu od přední české poradenské společnosti ENVIROS.

 

„Naše bateriové systémy mají už dnes v Německu u průmyslových podniků návratnost do 8 let. Lepší legislativní ukotvení akumulace energie a zvyšující se cena elektřiny způsobí, že projekty, které se dnes realizují například ve Francii nebo Německu, budou zhruba do tří let velmi zajímavé i pro české podniky,” zaznělo od Tomáše Pastrňáka, ředitele společnosti Energon Advanced Energetics, která vyrábí velké bateriové systémy pro průmysl.  

 

 

 

 

 

 

 

Automatizace budov je podle firmy BUILDSYS základním stavebním kamenem moderních firem. „Náklady na automatizaci budov činí pouze 2 % z celkové investice do budovy, ve finále mají ale zhruba 80% vliv na snížení provozních nákladů. Z naší zkušenosti odpovídá výše investice do chytrého řízení technologií zhruba ročním výdajům za energie v dané budově,” dodal Michal Petřík ze společnosti BUILDSYS, která zajišťovala automatizaci technologií pro firmy jako Kaufland, Skanska či aktuálně Jaguar-Land Rover.

Inspirativními příklady moderního podnikání v ČR jsou firmy  ADLER nebo COUNTRY LIFE. Ředitelé obou firem představili hlavní prvky jejich moderního provozu – od nízkonenergetických až pasivních administrativních budov přes odběr zelené elektřiny, digitalizaci a automatizaci procesů, kombinaci fotovoltaiky, kogenerace, akumulace s elektromobilitou až po na míru nastavené fyzické parametry skladových budov pro maximálně efektivní využití prostoru. Více o těchto firmách se dozvíte na www.modernifirmy.cz – oficiální stránce nového Klubu moderních firem.

 

Nové možnosti financování dávají firmám velkou svobodu a příležitost

Možností zvýhodněného financování projektů v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů či elektromobility pro firmy je dnes spousta. Širokou škálu dotačních titulů pro firmy představil na konferenci Petr Novotný z poradenské firmy RENARDS dotační. Dalšími příklady moderního financování jsou také bezúročné půjčky či speciální bankovní programy Příkladem takového programu je například TOP Energy Effect České spořitelny zaměřený na identifikaci a financování úspor energie ve firmách.

 

Efektivní hospodaření s energiemi, automatizace a chytré řízení provozu spolu s vlastními šetrnými zdroji jsou stavebními kameny moderního podnikání. Firmy dnes řeší hlavně nedostatek pracovní síly a výrobních kapacit. Ochlazování ekonomiky a konstantní růst cen energií však postupně zvyšují význam nákladové složky byznysu. Zvyšující se požadavek spotřebitelů na udržitelnost produktů a služeb navíc firmy budou tlačit stále více směrem k šetrnému podnikání. A právě moderní technologie a jejich snižující se cena jsou příležitost pro zajištění budoucí konkurenceschopnosti i dobrého mediálního obrázku firmy navenek.” komentuje výstupy konference Tomáš Charouz, programový koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost, který na konferenci představil také novou kampaň o inspirativních firmách ČR  s názvem Klub moderních firem.

 

Prezentace ke stažení zde:

 

Blok 1 – Inspirace pro energeticky soběstačný podnik na globální, evropské a národní úrovni
 1. Martin Sedlák – Moderní firmy přepínají na zelenou
 2. Rolph Spaas – Trends and best practise from the Netherlands
 3. Ladislav Dvořák – Zkušenosti České spořitelny ve financování energetických úspor
 4. Pavel Doucha – Přínosy Zimního energetického balíčku pro české podniky
 5. Vladimír Sochor – Aktuální příležitosti investic do moderního a energeticky soběstačného provozu
 6. Tomáš Charouz – Klub moderních firem
Blok 2 – Inovativní řešení a možnosti jejich realizace technologiemi a službami napříč
 1. Tomáš Pastrňák – Využití akumulace energie pro firemní provoz
 2. Michal Petřík – Chytřejší byznys díky automatizaci technologií v budovách
 3. Michal Židek – Výhody kogenerace v průmyslu
 4. Jan Pavlík – Jak identifikovat energetické úspory
 5. Milan Pavlíček – Elektromobilita má smysl
 6. Petr Novotný – Novinky a zjednodušení v aktuálních dotačních výzvách