fbpx

V reakci na představení klíčového impulsu European Green Deal se debatovalo o možnostech rozvoje nízkouhlíkové energetiky v Česku. Na setkání expertů s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem byly představeny základní obrysy impulsů, které mohou posunout Česko vpřed.

Diskuze se zúčastnili také zahraniční hosté Svazu moderní energetiky. Prof. Kornelius Blok z Technické univerzity Delft rozšířil setkání o pohled na rozvoj solární energetiky v Nizozemí i své zkušenosti jednoho z hlavních autorů 3. a 4. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN. Troels Ellemose Lorentzen z Deloitte Denmark pak doplnil své zkušenosti z oblasti investic do větrných a solárních parků v různých zemí Evropy.

Akci pořádal Svaz moderní energetiky a Aliance pro energetickou soběstačnost za podpory Skupiny ČEZ, Evropské iniciativy pro klima ( EUKI ) a Velvyslanectví Nizozemského království v ČR.


Kulatého stolu se zúčastnili i spíkři ze zahraničí. Jedním z nich byl prof. Kornelis Blok z Nizozemska, hlavní autor 6. hodnotící zprávy IPCC.

Pavel Cyrani, člen představenstva Skupiny ČEZ a ředitel divize obchod a strategie: „Stojí před námi velká výzva snížit CO2 na 50–55 %.“

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu: „Klimatické změny se nás týkají, ale musíme se na to dívat realisticky.“