Ve spolupráci s investiční skupinou Jufa a portálem Obnovitelně.cz jsme na podzim 2017 uspořádali setkání zástupců energetického sektoru s tehdejším ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem. Cílem bylo umožnit předním představitelům průmyslu diskuzi o plánech v oblasti šetrné energetiky přímo s ministrem průmyslu a otevřít strategickou debatu o dalším směřování moderní energetiky. Jádrem diskuze byla stabilita sektoru obnovitelných zdrojů a očekávané impulsy pro další rozvoj v podobě aukcí nových kapacit.