František přichází do Aliance pro energetickou soběstačnost posílit expertní část naší organizaci. Dlouhodobě se věnuje tématu klimatické změny. Již přes rok publikuje na našem informačním portálu Obnovitelne.cz. S jeho texty se můžete setkat také na Material Times, spolupracuje také s Institutem cirkulární ekonomiky a  Danielem Pitkem, ekologickým sedlákem pod Milešovkou. V  minulosti působil jako analytik, rešeršista a projektový koordinátor v think tanku Glopolis a  Českém rozhlasu či jako mluvčí iniciativy Na ovoce, která vrací do krajiny staré odrůdy ovocných dřevin.

Změně klimatu, ekonomice a energetice fosilních paliv, devastaci ekosystémů a dalším souvisejícím tématům se věnuje od roku 2011. „Od analýz současných rizik a jejich možných dopadu se můj zájem postupně přesunul ke hledání řešení – nízkouhlíkové a bezuhlíkové zdroje energie, cirkulární ekonomika, čisté technologie a inovace či zvyšování odolnosti moderních měst a společností,” komentuje svůj záběr František Marčík.

„Klimatická krize představuje nejpalčivější výzvu současnosti. Musíme přicházet s čistými, vůči životnímu prostředí šetrnými a cenově dostupnými řešeními, která osloví natolik, že se stanou běžnou součástí života. Abychom toho mohli dosáhnout, musíme nejen plně chápat, jaké výzvy, překážky a hrozby měnící se klima přináší, ale také najít přesný a zároveň širší veřejnosti srozumitelný jazyk, stejně jako důkladně pochopit zákonitosti a podmínky, které umožňují realizaci a šíření pozitivní změny a případů dobré praxe,” nastínil František Marčík ke svým cílům pro Aliance pro energetickou soběstačnost.

Obnovitelné zdroje energie jsou jedním z klíčových řešení, která mohou zbavit svět závislosti na spalování fosilních paliv. Díky pokroku moderních technologií dává rozvoj obnovitelných zdrojů stále větší smysl. Solární nebo větrné elektrárny mohou přinést dostupnou energii a současně zajistit potřebné snížení znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů. Aliance pro energetickou soběstačnost bude nadále usilovat o rozvoj všech typů obnovitelných zdrojů energie s cílem naplnit české klimatické závazky.

Další výstupy a příspěvky Františka Marčíka můžete najít na jeho blogu a sociálních sítích LinkedIn a Twitter.