Komentář v časopise Ekonom: Evropa zaostává za USA. Může si pomoci rychlou zelenou transformací

Komentář v časopise Ekonom: Evropa zaostává za USA. Může si pomoci rychlou zelenou transformací

Dne 10. 8. vyšel v časopise Ekonom článek Martina Petříčka na téma zelené transformace průmyslu. Článek shromažďuje názory odborníků na současný ekonomický vývoj v Evropě, USA a Asii. Odborníci jako ředitel Centra ekonomických a tržních analýz CETA Aleš Rod a hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek se shodují, že evropské regulační prostředí je zátěží pro restart a budoucí rozvoj průmyslu v Evropě. 

Článek se rovněž zabývá americkým investičním balíčkem nazvaným Inflation Reduction Act (IRA), kterým americká vláda vyčlenila nejméně 369 miliard USD na investice do energetické bezpečnosti a který je považován za průlomovou americkou regulaci v oblasti klimatu. Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, se pro článek vyjádřil k souboji o vítěze zelené transformace mezi USA a EU: „Oběma ekonomikám v posledním desetiletí docela ujel vlak a mnoho trhů ovládla Čína. Pokud se podaří vytvořit jednotný blok, mohou z toho těžit i evropské firmy, což by byla příležitost i pro české subdodavatele. Pokud Evropa včas nezareaguje, hrozí jí, že se stane technologicky závislou jak na Číně, tak na USA.“ 

Autor článku informuje také o strategii Evropy, která chce znovu nastartovat svůj hospodářský růst prostřednictvím investic do obnovitelných zdrojů energie. Tatiana Mindeková, konzultantka Aliance pro energetickou soběstačnost, v článku zdůrazňuje, že IRA může „motivovat investory k přesunu plánovaných projektů do USA nebo do zemí, s nimiž USA uzavřely dohody o volném trhu“. Členské státy EU proto musí urychleně zjednodušit povolovací procesy pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie i pro projekty nových zelených technologií. Martin Sedlák ve svém komentáři uvádí Německo jako příklad správné reakce na IRA: „Zelená linie v Habeckově plánu je založena na podpoře smluv o rozdílu (CfD) z nových projektů obnovitelných zdrojů energie nebo smluv o přímém nákupu elektřiny (PPA) mezi výrobci a spotřebiteli v průmyslu se zárukami na snížení rizikových přirážek ve smlouvách“.

V Alianci pro energetickou soběstačnost jsme se podpoře, kterou IRA představuje, a jejím geopolitickým a bezpečnostním důsledkům věnovali v první části naší série informačních listů Souboj o vítěze zelené transformace: jak zvládnout nástup nové ekonomiky s čistou stopou

Úvodní foto: Unsplash