Nebraňte se přechodu na čistou energii, vyzvala respektovaná Mezinárodní energetická agentura. Vyplatí se to pro klima i energetickou bezpečnost

Nebraňte se přechodu na čistou energii, vyzvala respektovaná Mezinárodní energetická agentura. Vyplatí se to pro klima i energetickou bezpečnost

Podle nové zprávy Mezinárodní energetické agentury dochází v současné době k rozsáhlé transformaci globálního energetického prostředí a svět nezadržitelně přechází na obnovitelné zdroje energie. Nicméně, ambiciózní vládní politiky a podpora investorů jsou nadále nezbytné, protože snižování spotřeby fosilních paliv není dostatečně rychlé k omezení oteplování na 1,5 °C.

V posledním vydání své pravidelné zprávy Světový energetický výhled (World Energy Outlook) Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpovídá, že celosvětová poptávka po ropě, plynu a uhlí dosáhne do roku 2030 vrcholu, mimo jiné díky koncepcím, které již země přijaly na podporu čistších forem energie a dopravy. „Přechod na čistou energii probíhá po celém světě a nelze ho zastavit. Není otázkou ‚zda‘, ale ‚jak brzy‘ – a čím dříve, tím lépe pro nás všechny,“ komentoval zprávu výkonný ředitel IEA Fatih Birol.

Přestože se projekty čisté energetiky na některých trzích stále potýkají s nepříznivými vlivy, podle aktuální zprávy IEA jsou bezemisní zdroje v současnosti nejdynamičtějším trendem globálních investic do energetiky. Na základě rozdílů v politických a tržních pobídkách agentura modelovala tři hlavní scénáře. Ve všech scénářích je hybná síla ekonomiky čisté energie dostatečně silná na to, aby poptávka po fosilních palivech v tomto desetiletí dosáhla svého vrcholu a následně začala klesat.

Zpráva také zdůrazňuje rychlý růst prodeje elektromobilů: „V roce 2020 byl každý dvacátý pátý prodaný automobil elektrický, v roce 2023 to bude každý pátý.“ Podle modelů uvedených ve zprávě by do roku 2030 mohlo být na silnicích desetkrát více elektromobilů než dnes.

Současně se zaváděním nízkoemisních alternativ se také zpomalilo tempo, jakým se do energetického systému přidávají nové elektrárny na fosilní paliva. „V odvětví elektřiny klesl celosvětový přírůstek elektráren spalujících uhlí a zemní plyn oproti předchozím maximům nejméně o polovinu. Prodej plynových kotlů v domácnostech má klesající tendenci a v mnoha zemích Evropy a Spojených států je nyní překonávají tepelná čerpadla,“ konstatuje zpráva IEA.

Analýza očekává, že v letošním roce se celosvětová kapacita výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zvýší o více než 500 gigawattů (GW), což je nový rekord. Čisté zdroje by při předpokládaném tempu mohly v roku 2030 dodávat 50 % světové elektřiny, zatímco dnes je to 30 %. Celosvětové investice do větrných elektráren na moři by také mohly překonat investice do uhelných a plynových elektráren.

Válečné konflikty a Čína jako důležité faktory transformace

Zpráva o světovém energetickém výhledu zdůrazňuje význam rozvoje čistých technologií nejen pro snížení emisí, ale také pro zlepšení energetické bezpečnosti a využití stále větších ekonomických výhod. V současném geopolitickém klimatu, kdy pokračující boje na Ukrajině doprovází riziko vleklého konfliktu na Blízkém východě, je důležité znovu zdůraznit, že čisté technologie poskytují řešení nejen klimatické krize, ale také energetické bezpečnosti.

„Dnešní rozhodovací orgány v oblasti energetiky opět čelí geopolitickému napětí a riziku energetických šoků, ale mají k dispozici mnohem širší škálu vysoce konkurenceschopných čistých technologií a bohaté politické zkušenosti s tím, jak urychlit jejich zavádění. Rozhodujícím krokem je uvést tato snadno dostupná řešení do praxe.“

Letošní zpráva IEA také uvádí, že Čína bude hrát významnou roli při určování budoucnosti světového energetického průmyslu. Její ekonomika podle analýzy zpomaluje, zatímco využívání čisté energie roste. V uplynulém desetiletí se Čína podílela téměř dvěma třetinami na růstu celosvětové spotřeby ropy, téměř jednou třetinou na růstu spotřeby zemního plynu a byla dominantním hráčem na trzích s uhlím. Zpráva však dodává, že čínský apetit po oceli a cementu již pravděpodobně dosáhl vrcholu, což sníží poptávku po fosilních palivech.

Čína je již nyní velmocí v oblasti čisté energie a v roce 2022 na ni připadala zhruba polovina přírůstků větrné a solární energie a více než polovinu celosvětového prodeje elektromobilů. Země je již nyní největším výrobcem solární energie a její plány na rozšíření vysoce převyšují plány ostatních zemí. Analýza cílů a projektů oznámených Čínou ukazuje, že její kapacity větrné a solární energie dosáhnou do roku 2025 více než 1 100 GW. Jen od roku 2020 tak výkon obnovitelných zdrojů energie naroste v Číně na dvojnásobek.

Zdaleka není vyhráno podpůrné politiky zůstávají klíčem k dekarbonizaci

Předpovědi globálních energetických trendů jsou složité a do značné míry souvisejí s aktuálně uplatňovanými politikami. Samotná studie pracuje s platnými politikami na podporu čisté energie, jako je zákon o snižování inflace v USA, podpora zavádění tepelných čerpadel v EU a plánované investice do fotovoltaiky a větrné energie v Číně.

Podle autorů z IEA si každá země musí najít vlastní cestu k dekarbonizaci, která bude sociálně inkluzivní a spravedlivá. Klíčová opatření potřebná k dosažení nižší trajektorie emisí do roku 2030 jsou však již známa a ve většině případů jsou velmi nákladově efektivní. Autoři zprávy IEA jako způsoby vedoucí k dosažení limitu oteplení o 1,5 °C zdůrazňují zejména: „Ztrojnásobení kapacity obnovitelných zdrojů energie, zdvojnásobení tempa zvyšování energetické účinnosti na 4 % ročně, zvýšení elektrifikace a snížení emisí metanu z provozu fosilních paliv.“

Současné strategie na podporu čistých technologií, rekordní investice do obnovitelných zdrojů a rychlý růst solární kapacity činí z aktuálního Světového energetického výhledu o něco pozitivnější čtení než z předchozích vydání. Výsledky modelování IEA ukazují, že „cesta k omezení globálního oteplování na 1,5 °C je velmi složitá, ale zůstává otevřená.“ Je zapotřebí tyto pozitivní trendy nezpomalovat, ale naopak dále a důrazněji podporovat. Podle výkonného ředitele IEA Fatiha Birola: „Vlády, společnosti a investoři musí podpořit přechod na čistou energii, místo aby mu bránili. Nabízí se obrovské výhody, včetně nových průmyslových příležitostí a pracovních míst, větší energetické bezpečnosti, čistšího ovzduší, všeobecného přístupu k energii a bezpečnějšího klimatu pro všechny.“

Nejnovější vydání World Energy Outlook je jednou z mnoha letošních analýz, které poukazují na nezadržitelný rozmach obnovitelných zdrojů energie. Obrovský potenciál pro rozvoj této energie potvrzuje i studie, kterou pro Svaz moderní energetiky v České republice vypracovala společnost Deloitte. Studie uvádí, že z dostupné finanční podpory lze vystavět cca 15,3 GW nových fotovoltaických a 2 GW větrných elektráren v letech 2023–2030.

Navzdory jejich nepopiratelným přínosům, jako je snižování emisí, zvyšování energetické bezpečnosti a v posledních letech i lepší nákladová efektivita, zůstává česká debata o budoucnosti energetiky rozpolcená. Současný nejasný postoj k přechodu na čisté technologie a obnovitelné zdroje energie je však problematický i z hlediska přilákání nových firem a investorů a zajištění budoucí konkurenceschopnosti země. Proto je i nadále důležité věnovat pozornost globálním trendům v energetice a zajistit podporu čistých technologií na národní úrovni.