Fotovoltaika dává smysl i ve velkých městech. Střechy budov v Praze mohou zásobovat energií nejméně 120 tisíc domácností

Fotovoltaika dává smysl i ve velkých městech. Střechy budov v Praze mohou zásobovat energií nejméně 120 tisíc domácností

Praha 23. března 2021 – Střechy rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice nejméně pro 120 tisíc domácností. Klíčové je stanovit pro čistou komunální energetiku jasné a ambiciózní cíle a zvolit vhodné nástroje pro jejich splnění

Praha 23. března 2021 – Střechy rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice nejméně pro 120 tisíc domácností. Klíčové je stanovit pro čistou komunální energetiku jasné a ambiciózní cíle a zvolit vhodné nástroje pro jejich splnění. Inspiraci nabízí přístupy některých měst v zahraničí. Například ve Vídni budou masivně rozšiřovat solární panely na celkem 120 000 metrů čtverečních. Podobnou cestou se vydává i Brno, které plánuje instalovat solární panely na 120 městských budov a zajistit svým občanům levnou a obnovitelnou energii. Solární panely na střechách rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou zásobovat nejméně 120 tisíc domácností. Vyplývá to z analýzy potenciálu střešní fotovoltaiky v Praze a okolí, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost vypracovala společnost EkoWATT. Praha s instalacemi fotovoltaiky počítá v rámci naplnění klimatického plánu města, které mimo jiné obsahuje závazek do roku 2030 pokrývat polovinu svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů energie. Aktuální čísla z nezávislé studie pak Praze napovídají, kam může zaměřit své úsilí ve využití lokálních zdrojů energie.

Praha 23. března 2021 - Střechy rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice

„Solární elektrárny jsou v současnosti nejdostupnějším zdrojem čisté energie. Na vhodné střechy obytných domů v hlavním městě a v okresech Praha-západ a Praha-východ Ize instalovat 472 až 675 megawatt výkonu, který by dokázal zásobovat elektřinou 120-170 tisíc domácností s průměrnou spotřebou. Bilančně to pak vychází, že každá čtvrtá až pátá pražská domácnost může během roku spotřebovávat “jen” solární energii. Toto číslo by přitom mohlo být ještě vyšší, pokud by budovy využily také fasády nebo v oblastech dotčených památkovou ochranou solární střešní tašky,” prezentuje výsledky výpočtů Jiří Beranovský z konzultační společnosti EkoWATT a spoluautor Manuálu.

Jen rodinné a bytové domy mohou vyprodukovat přes 482 gigawatthodin elektrické energie – přitom se počítalo s omezeními, jako je orientace střechy, zastínění nebo neochota vlastníků bytových jednotek ke společné investici.

Vypočítaný potenciál se vztahuje pouze na rodinné a bytové domy a nezahrnuje ostatní typy budov, jako jsou kancelářské, průmyslové a veřejné budovy (např. budovy státních orgánů nebo škol). Mnohé z nich přitom čekají zásahy spojené s adaptací na změnu klimatu, ať už v podobě zateplení, výměny oken nebo zelených střech.

Nadpis H3

Název souboru ke stažení

„Solární elektrárny jsou v současnosti nejdostupnějším zdrojem čisté energie. Na vhodné střechy obytných domů v hlavním městě a v okresech Praha-západ a Praha-východ Ize instalovat 472 až 675 megawatt výkonu, který by dokázal zásobovat elektřinou 120-170 tisíc domácností s průměrnou spotřebou. Bilančně to pak vychází, že každá čtvrtá až pátá pražská domácnost může během roku spotřebovávat “jen” solární energii. Toto číslo by přitom mohlo být ještě vyšší, pokud by budovy využily také fasády nebo v oblastech dotčených památkovou ochranou solární střešní tašky,” prezentuje výsledky výpočtů Jiří Beranovský z konzultační společnosti EkoWATT a spoluautor Manuálu.

Stáhnout článek