Zelená řešení jsou součástí restartu po pandemii koronaviru. Obnovitelné zdroje podpoří Rakousko nebo Litva

20. dubna 2020

Přípravu nových legislativních opatření zásadně ovlivnilo propuknutí pandemie koronaviru také na evropském kontinentu. Přesto se ukazuje, že progresivní státy EU i přes masivní zásah do hospodářství, ekonomické ztráty a ztráty na životech neustoupí z potřeby hledání řešení klimatických změn. Zelené plány Španělska, Francie, Rakouska a Litvy stále sází na obnovitelné zdroje…

Šance pro restart evropských ekonomik: příklady rozvojových plánů v moderní energetice

18. dubna 2020

Zelené plány Španělska, Francie, Rakouska a Litvy: sází na obnovitelné zdroje i čistou dopravu Většina evropských států patří dlouhodobě mezi zodpovědné státy světa, které usilují o postupnou redukci spalování uhlí a dalších uhlíkatých paliv. EU jako celek začala koncem minulého roku debatovat o možnosti transformace evropské ekonomiky na první klimaticky…

Aliance pro energetickou soběstačnost má novou posilu. Na pozici analytika nastupuje Martin Madej

06. dubna 2020 | Aktuálně

Martin Madej přichází do Aliance pro energetickou soběstačnost posílit expertní část naší organizace. Vystudoval práva v Praze a Oxfordu, dlouhodobě se ale věnuje i tématu klimatické změny. Své zkušenosti z akademického prostředí využil při studiu analýz dopadů nekontrolovatelné změny klimatu na lidskou společnost a přípravě evidence-based policies usilujících o její odvrácení.…

Němci oslavili 20 let zákona na podporu moderních obnovitelných zdrojů. Za tu dobu snížili skleníkové plyny o 1,67 miliardy tun

06. dubna 2020

Začátkem dubna oslavil v Německu zákon o obnovitelných zdrojích energie 20 let od svého vzniku. Podpora založená na pevných výkupních cenách umožnila raketový rozvoj moderní energetiky a postupně se rozšířila do více než 80 zemí včetně České republiky. Německo díky svým zeleným elektrárnám za posledních 20 let ušetřilo kolem 1,67…

Aliance pro energetickou soběstačnost porovnala návrhy Národních akčních plánů států V4 a dalších zemí. Český klimatický plán se drží při zemi

17. ledna 2020 | Aktuálně, Tisková zpráva

13. ledna 2020, Praha Aliance pro energetickou soběstačnost porovnala návrhy Národních akčních plánů států V4, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska a dále Německa, Nizozemska a Litvy. Přístup vybraných států se významně liší jak ve ztotožnění se s cíli, tak v míře rozpracování a konkrétnosti opatření. Český klimatický plán sází na…

Nová dekáda posílí růst udržitelné energetiky: srovnání přístupu Česka a blízkých států

13. ledna 2020

Národní akční plány: kvalita určí míru úspěchu proměny energetiky Na základě nařízení Evropského parlamentu připravují všechny členské státy Národní energetické a klimatické plány. Úsilí jednotlivých států pak dohromady složí schválené celoevropské závazky v oblasti energetiky a ochrany klimatu. Plány jsou aktuálně tvořeny na období 2021-2030 s výhledem do roku 2050.…

Aktuálně z moderní energetiky – listopad a prosinec 2019

06. ledna 2020 | Aktuálně

Novinky ze světa moderní energetiky V aktuální vydání našeho newsletteru přinášíme souhrn důležitých listopadových a prosincových událostí. Těm dominovalo zejména uzavření Evropské zelené dohody s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a ne příliš úspěšná mezivládní klimatické konferenci OSN v Madridu. Přední světoví klimatologové a experti na udržitelný rozvoj u její příležitosti zveřejnili studii,…

Mezinárodní kulatý stůl „Inovace v moderní energetice příležitost pro dekarbonizaci“ přiblížil možnosti rozvoje nízkouhlíkové ekonomiky

18. prosince 2019 | Aktuálně

V reakci na představení klíčového impulsu European Green Deal se debatovalo o možnostech rozvoje nízkouhlíkové energetiky v Česku. Na setkání expertů s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem byly představeny základní obrysy impulsů, které mohou posunout Česko vpřed. Diskuze se zúčastnili také zahraniční hosté Svazu moderní energetiky. Prof. Kornelius…

Aliance pro energetickou soběstačnost na misi v Evropském parlamentu

06. prosince 2019 | Aktuálně

Kancelář Evropského parlamentu v ČR zorganizovala v termínu 3. – 5. prosince 2019 studijní cestu do Evropského parlamentu v Bruselu určenou tzv. influencerům, tedy lidem aktivním na sociálních sítích a médiích s velkým dosahem a počtem fanoušků. Cesty se zúčastnil také zástupce Aliance pro energetickou soběstačnost František Marčík. Hlavními tématu…

Obnovitelné zdroje a moderní energetická řešení: Jak zajistit nízkouhlíkovou budoucnost?

01. listopadu 2019 | Aktuálně

Aliance pro energetickou soběstačnost zahajuje aktivity v rámci projektu "Obnovitelné zdroje a moderní energetická řešení: Jak zajistit nízkouhlíkovou budoucnost?" podpořeného nadací Evropskou klimatickou iniciativou EUKI zřízenou německým spolkovým Ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).Cílem tohoto projektu je maximalizovat potenciál obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice a…