Martin Madej přichází do Aliance pro energetickou soběstačnost posílit expertní část naší organizace. Vystudoval práva v Praze a Oxfordu, dlouhodobě se ale věnuje i tématu klimatické změny. Své zkušenosti z akademického prostředí využil při studiu analýz dopadů nekontrolovatelné změny klimatu na lidskou společnost a přípravě evidence-based policies usilujících o její odvrácení. Specializuje se na dekarbonizaci energetiky, které se doposud věnuje i pod hlavičkou Asociace pro mezinárodní otázky.

“Příležitost pro pozvolnou a opatrnou proměnu společnosti s cílem udržet oteplování planety pod průměr 1,5°C jsme zaspali. Že k odvrácení katastroficky rychlé klimatické změny se musíme co nejdříve zbavit závislosti na fosilních palivech, snižovat spotřebu z primárních zdrojů, směřovat k cirkulární ekonomice a používat čistější technologie, už dnes víme. Jestli se nám to má povést, potřebujeme všechny sektory ekonomiky elektrifikovat a elektřinu pak vyrábět z bezemisních a obnovitelných zdrojů. Tohle všechno a ještě víc představuje obrovskou společenskou výzvu a já chci být součástí řešení. Když se to povede, bude evropská ekonomika energeticky soběstačnější, udržitelnější, čistější a podrží si své postavení globálního technologického lídra,“ vysvětluje své důvody Martin Madej.