Novinky ze světa moderní energetiky v novém formátu

Novinky z moderní energetiky

Tým AliES pro vás každý měsíc vybírá ty nejprogresivnější studie a sleduje světové trendy, které určují směr vývoje dnešní moderní energetiky.  Prosincové vydání představujeme v novém formátu, které vám ušetří čas a zjednoduší čtení.
Pro přihlášení k odběru se prosím přihlašte k odběru newsletteru na spodu titulní stránky www.alies.cz
Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým AliES.

Světová spotřeba energie bude v roce 2040 nejspíš o čtvrtinu větší

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svou každoroční zprávu s názvem World Energy Outlook, ve které analyzuje celosvětový vývoj spotřeby energie na další dvě desetiletí. Výsledkem je celosvětový nárůst o 26,8 %, což procentuálně odpovídá růstu spotřeby v Číně, největšímu spotřebiteli energie světa. Ještě závratnější jsou ale čísla u Indie, kde se do roku 2040 předpokládá růst o 109 %. Indie by také měla mít do 5 let více obyvatel než Čína a stát se tak nejlidnatější zemí světa.

Zatímco co Asijské země procházejí obrovským populačním, ekonomickým a energetickým růstem, západní polokoule poroste o poznání pomaleji. Severní Amerika očekává pouze 2,6% růst, zatímco spotřeba energie v Evropě by měla dokonce klesnout o 12,8 %. Obnovitelné zdroje se budou podílet zhruba dvěma třetinami na energetickém mixu světa v roce 2040.

Aktualne z moderni energetiky prosinec 2018Studie navíc argumentuje, že celkový růst spotřeby by byl zhruba 2x vyšší, kdyby nevyužíval současné technologie energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti. Pokud si chce svět udržet šanci na snížení emisí skleníkových plynů, musí naprostá většina spotřebované energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Důležitý bude také další vývoj a zrychlené nasazení energetických úspor, které mohou znatelně zefektivnit využívání energetických zdrojů v nejrychleji rostoucích ekonomikách světa.

 

Odkaz na zprávu ZDE.

 

 

 

Ke snížení emisí by měla přispět i čistá mobilita. Ze současných 4 milionů elektro vozů vzroste na zhruba 1 miliardu.


Další impulsy pro podporu čisté mobility

Největší výrobce aut v Evropě, německá automobilka Volkswagen, oznámila, že v roce 2026 ukončí vývoj spalovacích motorů a bude se kompletně soustředit na automobily na elektrický pohon. Poslední vozy se spalovacím motorem pak plánuje prodat v roce 2040. Již minulý měsíc oznámilo vedení firmy, že v následujících pěti letech navýší investice do elektromobility, autonomního řízení a digitalizace na téměř 44 miliard eur (1,1 bilionu Kč). Na elektromobily z toho připadne 30 miliard eur.

Aktualne z moderni energetiky prosinec 2018

Další německá automobilka Mercedes-Benz zase učinila první přímý kontrakt na nákup elektrické energie z obnovitelných zdrojů v Německu, když uzavřela smlouvu na nákup energie z větrných parků v Německu o kapacitě 46 megawatt. Firma plánuje nakoupenou energii využít na výrobu svých nových elektromobilů s označením EQC.

Kalifornie schválila nový zákon, který zakáže všem přepravním společnostem v zemi nákup autobusů na konvenční paliva od roku 2029. Předpokládá se tedy, že veškerá autobusová doprava v zemi bude 100% elektrická v roce 2040. Přepravní společnosti budou navíc muset mít již v roce 2026 polovinu svého vozového parku na elektrickou energii.


Efektivnější vytápění a doprava – velké výzvy v oblasti úspor energií 

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila začátkem prosince aktuální čísla v oblasti spotřeby energie a energetických úspor ve svých členských státech. Ukazuje na trend poklesu spotřeby energie v průmyslu a vzrůstající spotřebu v dopravě. Velký potenciál skýtá sektor bydlení, kde se většina energie spotřebuje k vytápění prostor a na ohřev vody.

Co se ČR týče, zajímavá je například statistika energetické náročnosti rezidenčního vytápění na metr čtvereční (množství energie potřebné k vytopení 1m2 na určitou teplotu). Česká republika zde i přes zlepšení oproti roku 2000 stále okupuje poslední příčku mezi členskými státy IEA. V sektoru bydlení připadá na vytápění v ČR 69 % veškeré spotřebované energie oproti průměru 50 % napříč členskými státy.

Právě oblasti dopravy a vytápění domácností mají velký potenciál pro úspory a využití obnovitelných zdrojů. Pro příklad, nové výstavby v pasivním standardu spotřebovávají pouze zlomek energie klasických budov a dokáží skvěle integrovat obnovitelné zdroje. Elektromobilita poháněná lokálně vyrobenou energií může naopak ve městech efektivně nahradit většinu konvenční dopravy.

Spotřeba energie v dopravě stoupla téměř o třetinu (2000-2016). Rapidně se navýšil počet cestujících letadlem a snížilo se například průměrné obsazení osobních automobilů ze 2 na 1,6 osob.

Odkaz na studii ZDE.


Aktuální ceny obnovitelných zdrojů a role flexibility v Evropě

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA) připravila pro klimatickou konferenci v Katowicích shrnující materiál o aktuálním vývoji cen obnovitelných zdrojů energie a jejich porovnání se zdroji fosilními. Data poskládala z dat více než 15 tisíců energetických firem světa a pro porovnání využila jednotku LCOE (Levelised Cost of Energy), která ukazuje cenu za 1 kWh vyrobené energie ze zdroje. Nutno podotknout, že všechny uváděné ceny jsou bez započtení jakýchkoliv dotací a jiných ekonomických zvýhodnění. Dokument je dostupný ZDE.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) vydal dvě nové studie, které analyzují roli flexibility ve Velké Británii a Německu a potencionální přínosy akumulace energie, systému reakce na poptávku, flexibilního nabíjení elektromobilů a propojení zemí se severskými přečerpávacími elektrárnami. Studie jen potvrzují důležitou roli těchto opatření v přeměně evropských energetik, které by měly do budoucna čím dál tím méně záviset na špinavých záložních zdrojích energie.


Aktualne z moderni energetiky