fbpx
Novinky ze světa moderní energetiky V aktuální vydání našeho newsletteru přinášíme souhrn důležitých listopadových a prosincových událostí. Těm dominovalo zejména uzavření Evropské zelené dohody s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a ne příliš úspěšná mezivládní klimatické konferenci OSN v Madridu. Přední světoví klimatologové a experti na udržitelný rozvoj u její příležitosti zveřejnili studii, v níž vysvětlují, že pro řešení klimatické krize není času nazbyt, jak ukazují také současné bezprecedentní požáry v Austrálii. Na více optimistickou notu: náš domovský server Obnovitelne.cz má za sebou další úspěšný rok své činnosti, níže najdete odkazy na pět nejčtenějších textů za uplynulý rok. Studie ze Cell a Nature Communications ukazují, že transformace energetiky na nízkouhlíkové zdroje je nejen technicky možná, ale přínosná v řadě ohledů. Že to platí o biodiverzitě, to možná poněkud překvapivě dokládá výzkum fotovoltaických elektrárnách realizovaný v Německu.

Úspěšný a co nejudržitelnější rok 2020 a inspirativní čtení Vám přeje tým AliES.

Pro přihlášení k odběru newsletteru naspodu titulní stránky www.alies.cz
Čtenost Obnovitelne.cz v roce 2019 rostla

Loňský rok na Obnovitelne.cz v číslech: Celkem více než 350 textů, přibližně 3,5 milionu zobrazených textů a růst návštěv o cca 50 % oproti předchozímu roku. Zde si můžete připomenout pět nejčtenějších článků uplynulého roku. Těší nás, že představují průřez zajímavými tématy: od české politiky přes nadějné vynálezy a technologické novinky na trhu po čerstvou energii mladé generace:

🥇 Klimatická změna je rychlejší, než se čekalo. Česká vláda nepochopitelně odmítá nejlevnější řešení
🥈 Vynález laureáta Nobelovy ceny může přinést každému levný zdroj čisté energie
🥉 Máme látku, která dokonale rozloží plast, oznámili vědci. Objevili ji omylem
4️⃣ Kdo je Greta Thunberg?Jak se švédská školačka dostala až do OSN
5️⃣ Střecha vyrábí čistou elektřinu, ale nepoznáte to na ní. Na český trh míří solární tašky ze Švédska
Evropská zelená dohoda: Desítky miliard pro Česko na rozvoj moderní ekonomiky bez prachu a kouře

Evropská komise v prosinci představila návrh Evropské zelené dohody, která má za cíl vytvořit z Evropy první bezuhlíkový kontinent na světě. Součástí přechodu na ekonomiku bez fosilních paliv je také vytvoření miliardového fondu, který pomůže státům včetně České republiky zbavit se závislosti na uhlí. Jde o příležitost, která pomůže rozhýbat inovace v naší ekonomice, proto by měla česká vláda, podle Svazu moderní energetiky, evropskou strategii podpořit. O tom, co by mohla dohoda přinést ČR, se dočtete zde.
Klimatická konference v Madridu skončila bez dohody, země podepsaly pouze obecné prohlášení

Dvoutýdenní konference OSN o změnách klimatu v Madridu v neděli skončila bez shody o základních problémech, přestože se jednání neplánovaně protáhlo o téměř dva dny. Napsala to agentura DPA. Delegáti se shodli na potřebě zintenzivnit reakci na probíhající změny klimatu, nepodařilo se ale překonat zejména rozpory okolo trhu s emisními povolenkami. Debata tak byla odložena na příští rok. Podrobněji zde.
Tikající klimatická „bomba“ – riskovat překročení bodů zvratu je příliš riskantní

Skupina nejvýznamnějších světových klimatologů a odborníků na životní prostředí zveřejnila v časopise Nature Communications text o rostoucí hrozbě nenadále rychlé, nevratné změny klimatu a odpovídajících politických a ekonomických krocích, které by zajistil rychlé snížení emisí skleníkových plynů.

Shrnují vědecké důkazy o hrozbě překročení bodů zvratu, popisují oblasti, kde zatím nedisponují dostatečnými poznatky o skutečném rozsahu hrozeb a jak to napravit. Podle autorů umožňují body zvratu pochopit, že se lidstvo nachází v klimatické krizi a ještě tak zesilují volání po urgentnější akci, které se ozývá nejen od studentů, ale také vědců, měst a zemí.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) představil koncept bodů zvratu před dvěma desetiletími. Tehdy se vědci domnívali, že takové obrovské události, kdy zemský systém vlivem člověka prodělá tak zásadní změnu, že nebude možné návratu, nastanou až při oteplení o 5 °C. Mezitím se ale vědecké poznání v otázce chápání povahy bodů zvratu a podmínek, kdy mohou nastat, posunulo natolik, že dnes panuje většinová shoda, že mohou nastat už při oteplení o 1,5 °C od začátku průmyslové revoluce. Přičemž už dnes se v průměru oteplilo o více než 1 °C a současná trajektorie emisí skleníkových plynů by vedla k oteplení většímu než 3 °C.

Mezi autory najdeme například Hanse Joachima Schellnhubera, poradce papeže Františka a Angely Merkelové v otázkách změny klimatu, či Johana Rockströma, zakladatel prestižního stockholmského centra pro studium odolnosti a ředitel postupimského institutu pro studium změnu klimatu PIK.
Vědci ze Stanfordu navrhli cestu, jak dosáhnout uhlíkové neutrality ve 143 státech, včetně Česka

Výzkumníci z přední světové univerzity ve Stanfordu ve studii zveřejněné v časopise One Earth analyzovali podmínky 143 států světa, včetně Česka, a pro každý z nich představili realistické možnosti přechodu na udržitelnou energetiku. Autoři se zaměřili na základě dostupných podkladových analýz na to, jaké jsou možnosti transformace energetiky obnovitelné zdroje. Modelovaná spotřeba elektřiny zahrnuje také s ohledem na očekávanou elektrifikaci klíčových sektorů energii nutnou pro dopravu, vytápění, chlazení, nebo průmyslovou výrobu. Zabývají se také stabilitou přenosových soustav v kriticky důležitých oblastech, požadavky na zábory půdy a dopady na územní plánování stejně jako zevrubnými ekonomickými dopady.

Různé typy solárních elektráren by v ČR mohly zajistit 54,5 % celkové spotřeby, zatímco větrné elektrárny 43,7 % (u větrné energie autoři vychází ze studie technického potenciálu větrné energie Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd). Co se požadavků na plochu týče, energetické zdroje by zabíraly 2,32 procent území, tedy plochu o rozloze přibližně 1 800 km2, s tím že více než 3/4 této plochy by bylo kvůli rozestupům mezi jednotlivými zdroji možno dále využívat, například pro zemědělské účely. Samotné obnovitelné zdroje nutné pro uspokojení české spotřeby elektřiny v roce 2050 by tak zabíraly plochu menší, než je území hlavního města Prahy. Studie je součástí velkého projektu The Solutions, který po celém světě zkoumá příklady dobré praxe snižování emisí skleníkových plynů.

Jaké výhody přinese přechod na obnovitelné zdroje a různé scénáře dekarbonizace?

Studie zveřejněná v renomovaném vědeckém časopise Nature Communications porovnává výhody a nevýhody přechodu na energii z různorodě namixovaných obnovitelných zdrojů. Celkově jednoznačně převažují benefity z hlediska dopadů na životní prostředí, další přínosy pak nejvíce záleží na ambicióznosti a rychlosti přechodu na obnovitelné zdroje, stejně jako na vybraných zdrojích a technologiích. Z hlediska zdraví obyvatel je v porovnání s dnes běžně vyráběnou energií, v níž obnovitelné zdroje zaujímají jen malý podíl a naopak dominují fosilní paliva, nejpřínosnější energie vyráběná s vysokým podílem větru a slunce. Vysoký podíl slunce a větru zároveň znamená přechod od energetiky závislé na fosilních palivech k energetice závislejší na nerostných surovinách. U dopadů na životní prostředí, které se týkají jiných klimatických, panuje pro jednotlivé scénáře velká nejistota, ale je vysoce pravděpodobné, že poroste kvůli požadavkům bioenergie na využívání půdy.

Zelená elektřina levnější než konvenční

Začátek nového roku bývá spojený s růstem ceny elektřiny. Česká technologická a energetická firma Nano Energies, která je prvním dodavatelem stoprocentně čisté elektřiny v Česku, se rozhodla jít proti proudu a letos na rozdíl od většinového trendu na trhu nezvýší ceny Elektřiny Nazeleno. Tu již dnes odebírají tisícovky domácností a firem. Podrobnosti najdete zde.
Česká nejmodernější bankovní budova vytápí teplem uloženým z léta

Průkopníkem v oblasti šetrných kancelářských budov v Česku je ČSOB. Od roku 2007 využívá administrativní komplex na Radlické, který díky progresivním technologiím získal certifikát LEED Gold a je stále na špici moderních staveb. V roce 2019 pak přibyla ve stejné lokalitě nová budova, která dokonce splňuje požadavky nejpřísnější certifikace LEED Platinum. Pojďte nahlédnout do jednoho z nejekologičtějších domů v Evropě.
Solární parky pomáhají biodiverzitě a kvalitě půdy. Půda se díky nim dostává do stejné kvality jako před průmyslovou revolucí

Podle studie německé Asociace průmyslu nové energetiky fotovoltaické panely prospívají druhové pestrosti. Autoři sbírali data na solárních elektrárnách o celkovém výkonu 75 MW rozmístěných po celém Německu. Dospěli k závěru, že lokality, v nichž byly elektrárny umístěny, vykazují vyšší biodiverzitu a méně dotčené prostředí pro výskyt přírodních druhů oproti průměrné německé krajině. Stejně tak zjistili, že panely poskytují útočiště řadě druhů zvířat, ať už hmyzu, tak obojživelníkům, plazům, ptákům či savcům. Podrobnosti viz samotná studie.
Bill Gates investoval do přelomové solární technologie. Vítejte v době vodíkové!

Americký miliardář Bill Gates se rozhodl podpořit technologii, která umí proměnit sluneční světlo na zdroj tepla, které překračuje 1000 stupňů Celsia. Věří, že může tímto způsobem nahradit fosilní paliva. Technologicky je to průlomová zpráva i z toho důvodu, že umožňuje výrazně snížit uhlíkovou stopu výroby cementu a betonu, z jejichž výroby se generuje cca 7 % celkových světových emisí. Podrobněji se o tomto technologickém problému dočtete zde.
Experti radí, jak bezpečně instalovat domácí bateriové systémy

Česká legislativa zatím není dostatečně připravena na současný rozvoj instalací bateriových úložišť. Solární asociace proto ve spolupráci s hasiči a experty z ČVUT Praha vydává publikaci se základními bezpečnostními pokyny pro prevenci vzniku požárů domácích baterií. Více se dozvíte v tiskové zprávě Solární asociace či přímo v informačním materiálu samotném.