Novinky ze světa moderní energetiky

 

Tým AliES pro vás každý měsíc vybírá ty nejprogresivnější studie a sleduje světové trendy, které určují směr vývoje dnešní moderní energetiky.  Lednové vydání otevírá téma uhelné energetiky v 21. století, rozvoj decentralizovaných zdrojů nebo ekonomické úspěchy environmentálně zaměřených firem. 
Pro přihlášení k odběru se prosím přihlašte k odběru newsletteru na spodu titulní stránky www.alies.cz
Příjemné a inspirativní čtení Vám přeje tým AliES.

Světová spotřeba uhlí neklesá a bude stabilní minimálně dalších 5 let

Již druhým rokem v řadě celosvětově roste množství energie vyrobené z uhlí. V minulém roce zaznamenalo uhlí 3% růst o celkové hodnotě 250 terawatthodin a drží si stále značný 38% podíl na výrobě energie. Největší míru na tom v minulém roce měly státy jako Indie, Jižní Korea, Rusko, Čína a Indonésie. Čína zůstává největším světovým spotřebitelem uhlí a i přes všechny snahy nahrazovat ho obnovitelnými zdroji, plánuje snížit jeho spotřebu v následujících pěti letech pouze o 2 %. Z čísel je patrné, že uhlí pomohlo Číně zbohatnout a současně vyrábí více než čtvrtinu energie spotřebované v zemi. Environmentální a zdravotní problémy spojené s jeho užíváním ale začínají společností mnohem více rezonovat.

I přes velký odklon od uhlí ze strany světových bank, pojišťoven, nadnárodních korporací a dokonce i katolické církve, energetická poptávka po tomto zdroji neklesá a pomáhá udržovat ceny vysoko. I Evropa je v tématu široko rozkročena. Německo minulý týden ohlásilo celkový odklon od uhlí v roce 2035, ale Polsko, Česká republika, Rumunsko nebo Řecko zaujímají velmi konzervativní pozici a neohlásily žádné datum odklonu od uhelné energetiky. Klíčem k úspěchu je nalezení levnějšího a stabilního zdroje. V USA uhlí z velké míry vytlačuje zemní plyn a částečně obnovitelné zdroje. Jen v letošním roce bude odstaveno dalších 6 gigawatt uhelných zdrojů. V Německu budou nejspíše sázet na podobnou kombinaci, kde by klíčovou roli měly hrát obnovitelné zdroje a zemní plyn z Ruska přes nový plynovod Nordstream 2.

Více v reportu Mezinárodní energetické agentury ZDE

Zdroj: Mezinárodní energetická agentura

Každá čtvrtá spotřebovaná tuna uhlí na světě je využita v Číně k výrobě elektrické energie.


Decentralizovaná energetika s sebou přinese nutnou změnu trhu s elektrickou energií

Nová analýza ukazuje na potřebu transformace trhů s elektrickou energií, aby dokázaly efektivně pracovat s narůstajícím zastoupením obnovitelných zdrojů. Ta je nutná především z důvodu udržení stability a většího zapojení aktivních spotřebitelů. Současný model podle autorů dokáže fungovat pouze v omezeném množství decentralizovaných zdrojů a budoucí růst bude situaci nadále komplikovat.

Autoři studie popisují elektrickou síť jako skupinu řek, které zásobují menší města a vesnice. Ta si vždy vezmou, co potřebují, ale nemohou vodu poslat zpět do sítě, nýbrž ji pouze spotřebovávat. Zjednodušeně řečeno, systém je potřeba upravit tak, aby mohl stejně efektivně fungovat i v opačném směru. Model, který autoři navrhují, je založen na lokálních distribučních operátorech, kteří by měly na starost balancování nabídky a poptávky v rámci nadefinovaných geografických úseků. Přebytek nebo nadbytek by poté nabízely na velkoobchodním trhu s energií. Odpovědnost za balancování sítě by pak byla rozdělena mezi lokální distributory a provozovatele přenosové soustavy. Autoři si od nové struktury slibují menší rigiditu systému, větší možnosti škálovatelnosti decentralizovaných obnovitelných zdrojů, více zodpovědnosti v rukou regionálních hráčů na trhu a nastartování inovací ze strany menších výrobců.

Analýza byla vypracována pro americký trh. Nicméně, spousta principů a rolí je aplikovatelná i na evropskému trhu.

Více o studii v článku na Vox.com


Globální investice do čisté energie překonaly hranici 332 miliard dolarů

Investice do zdrojů takzvané zelené energie napříč planetou dosáhly v roce 2018 úrovně 332,1 miliard dolarů a již pátý rok v řadě tak byla překročena hranice 300 miliard dolarů. Jen za posledních 10 let se objem globálních investic do čistých zdrojů energie zvýšil o více než 100 miliard dolarů ročně. I přes 8% zpomalení oproti 2017 se tak potvrzuje dlouhodobý stabilní trend růstu investic do čistých technologií napříč planetou.

Jasné globální prvenství se 100 miliardami dolarových investic do obnovitelných zdrojů, i přes 32% meziroční pokles, drží v roce 2018 Čína. USA ve stejném období zaznamenaly 12% nárůst investic na 64,2 miliard dolarů a Evropa dokonce 27% růst na 74,5 miliard dolarů. Česká republika stagnuje a pro splnění svých klimatických závazků i konkurenceschopnou ekonomiku nutně potřebuje ambiciózní dlouhodobou vizi i technologicky férovou podporu obnovitelných zdrojů.

Rok 2018 dále potvrzuje trend klesajících cen solární energie. Cena instalace 1 megawatty solární energie meziročně klesla o 12 %, vyplývá z nejnovějších1dat Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Pokles cen je připisován zejména technologickému vývoji a klesajícím kapitálovým nákladům sluneční energie, ale také přebytku solárních panelů na světovém trhu v důsledku zásadní proměny politiky Číny. Ta v důsledku snahy o krocení dynamického solárního boomu v polovině roku 2018 zastavila podporu (feed-in tarify) pro nové solární projekty. To v sektoru čínské solární energetiky vyústilo 53% meziroční pokles investic a také komplikace pro celou řadu výrobců.

Více na stránkách Bloomberg New Energy Finance.


Nejzelenější firmy světa vykazují stabilně lepší ekonomické výsledky než konkurence

Server Cleantechnica vydal přehled dvou na sobě nezávislých analýz, které vyhodnocují ekonomický výkon společností, které se zavázaly k využívání obnovitelných zdrojů, snížení spotřeby vody, omezení odlesňování a dalších environmentálních cílů. Výsledky pak porovnávaly se společnostmi bez zásadních cílů v tomto odvětví. I přes odlišnou metodologii obou organizací ukazují výsledky na lepší postavení firem se silnou klimatickou a environmentální politikou oproti konkurenci. Závěry poukazují na schopnost environmentálně odpovědných firem lépe lákat a udržet si nové zákazníky. Mezi nejlepší se řadí firmy z technologických, kosmetických či potravinářských oborů.

V českém prostředí se na lídry v energetické a environmentální zodpovědnosti snaží upozorňovat kampaň Aliance pro energetickou soběstačnost Klub moderních firem. Víte o firmě, která je v popředí využívání moderních technologií, obnovitelných zdrojů nebo čisté mobility? Dejte nám vědět a pomozte tak rozvíjet progresivní přístup k podnikání v ČR.


Aktualne z moderni energetiky