Jak budou vybírány projekty spadající pod Národní plán obnovy?

Jak budou vybírány projekty spadající pod Národní plán obnovy?

Praha 23. března 2021 – Střechy rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou poskytnout dostatek výkonu ve fotovoltaice nejméně pro 120 tisíc domácností. Klíčové je stanovit pro čistou komunální energetiku jasné a ambiciózní cíle a zvolit vhodné nástroje pro jejich splnění. Inspiraci nabízí přístupy některých měst v zahraničí. Například ve Vídni budou masivně rozšiřovat solární panely na celkem 120 000 metrů čtverečních. Podobnou cestou se vydává i Brno, které plánuje instalovat solární panely na 120 městských budov a zajistit svým občanům levnou a obnovitelnou energii. Solární panely na střechách rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou zásobovat nejméně 120 tisíc domácností. Vyplývá to z analýzy potenciálu střešní fotovoltaiky v Praze a okolí, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost vypracovala společnost EkoWATT. Praha s instalacemi fotovoltaiky počítá v rámci naplnění klimatického plánu města, které mimo jiné obsahuje závazek do roku 2030 pokrývat polovinu svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů energie. Aktuální čísla z nezávislé studie pak Praze napovídají, kam může zaměřit své úsilí ve využití lokálních zdrojů energie.