Druhý blok konference Chytré technologie pro energetickou soběstačnost domácností a firem, kterou uspořádala Aliance pro energetickou soběstačnost v rámci veletrhu Amper 2017 se zaměřil na témata související s provozem realizovaných projektů obnovitelných zdrojů, především solárních elektráren. Legislatvní příspěvek tohoto bloku se pak týkal možných dopadů ukončeného procesu schvalování podpory pro instalace obnovitelných zdrojů Evropskou komisí.

 

 

 

Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace, úvodní slova při zahájení druhého bloku konference.

 

Pavel Doucha, advokát, partner, Doucha Šikola advokáti, s. r. o.: “Pokud bych měl shrnout, co je na rozhodnutí Evropské komise pozitivní, pak je to ten základní fakt, že bylo nakonec vydáno a že Evropská komise řekla, že je podpora obnovitelných zdrojů slučitelná s vnitřním trhem unie. Nikdo už nemůže zpochybňovat, že by tomu tak nebylo. Rozhodnutí Evropské komise neobsahuje žádné závazné podmínky, které by Evropská komise kladla na Českou republiku, a že až po jejich splnění by byl mechanismus správný. Současně z rozhodnutí vyplývá, že ziskovost projektů obnovitelných zdrojů je přiměřená. U fotovoltaiky přihlédla Evropská komise k platnosti solárních daně a po jejím odečtu je ziskovost také přiměřená.”

 

Vladimír Hochman, technický manažer ze společnosti Photon Energy Operation: “Mezi příčiny poruch střídačů patří například poškozené vstupy střídačů. V roce 2009 a 2010 se stavěly solární elektrárny poměrně narychlo, docházelo často k co nejlevnějšímu připojení střídačů a v současné době zjišťujeme, že je mnoho střídačů na vstupních svorkách často opálených. Pak obyčejná závada jako přehřátí svorky může střídač vyřadit a v nejhorší variante je pak střídač neopravitelný. Společnost Photon Energy využívá sofistikovaný monitoring, který jsme si sami vyvinuli, vyhodnocujeme izolační odpor od začátku životnosti střídače a dopředu tak můžeme zjistit, zda nehrozí nějaký problém. Předcházíme tak případné poruše a možné ztrátě výroby.”

 

Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global Service a. s.: “Budeme rádi, pokud naše společnost Solar Global Roofts bude moci přispět k energetické nezávislosti na energetické soustavě. Protože chápeme, že to, co si každý doma vyrobí a spotřebuje, je to nejlevnější, co může mít. Pomůžeme zájemcům s dotacemi, které lze čerpat na nové projekty. Je také řada projektů, které nemusí na podmínky dosáhnout nebo by byly příliš složité, případně jde o sezónní projekty. V současné době jsou však technologie, kdy stačí jen položit panely na střechu. Jde o velmi jednoduchá řešení pro objekty, které navštívíte jen desetkrát do roka. Podobné řešení nemusí stát moc peněz a může vám zvýšit pohodlí.”

 

Diskuze po druhém bloku.

 

Podívejte se také na:

  • jednotlivé prezentace a shrnutí konfernce: Na veletrhu Amper se hovořilo o energetické soběstanosti domácností i firem (odkaz),
  • blok Rozvoj moderní energetiky: Martin Sedlák, AliES – rozvoj příležitosti v obnovitelné energetice a obnovitelne.cz; Martin Kotěra, SFŽP – solární energetika v Nové zelené úsporám, Petr Novotný, RENARDS dotační – podpora pro podnikatelské projekty v nízkouhlíkových technologiích; Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti – podmínky pro připojování nových zdrojů; Tomáš Charouz, Česká spořitelna – financování energetických úspor (odkaz),
  • blok Provoz stávajících obnovitelných zdrojů: Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti – možné dopady notifikace podpory obnovitelných zdrojů; Vladimír Hochman, Photon Energy – servsi střídačů solárních elektráren; Zdeněk Tříska, Solar Global Service – projekty střešeních solárních elektráren (odkaz),
  • blok příklady moderní energetiky: Tomáš Vocílka, Asolar – hybridní solární elektrárny; Jiří Vrána, VŠCHT Praha – vanadové redoxní průtočné baterie, Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství – technologie v Otevřené zahradě (odkaz)